🏠|📧|אודות!|הספרייה|📅
🏠 בית|📧 ליצור קשר עם|💡 אודות!
|
📅 28-05 היום בהיסטוריה
📅כרונולוגיה של אירועים
📅 ימים
📆28-05-2020
📆27-05-2020
📆26-05-2020
📆25-05-2020
📆24-05-2020
📆23-05-2020
📆22-05-2020
📂 עוד ...
📅28 May
📝 מסמכי מפלגות כורדיות
📊 סטטיסטיקה וסקרים
✌️ חללי
💚 חללי (Al-Anfal)
☪ הקורבן של ISIS
😞 קורבן של מלחמת אזרחים
👩 קורבן אלימות
📅 Date of Birth
📅 Date of Death
|💳 תרומותעזור לנו לבנות Kurdipedia טוב יותר. גם תרומות קטנות יכולות לעשות את הבדל.
אנו זקוקים לתרומה שלך להשגת טכנולוגיה מעודכנת ומהירה יותר לשירותים שלנו, כדי לבסס ולקדם את ארגון Kurdipedia והעסקת צוות מסור כדי להגדיל ולשפר את התוכן, עיצוב ותפעול יומי של אתר האינטרנט שלנו.
|📕 הספרייההספרייה הגדולה ביותר הכורדית הדיגיטלית - (10,946) הספרים||
🏰 (Amadiya) הידמע
לע הקלחב היונבו היכרות לובגל ךומס ,תיקאריעה ןאתסידרוכ ןופצב תנכוש הידמע
דרומב היונבה תיתחתה ריעהו אתליא אתואש הנוילעה ריעה איהו המוח תפקומו רה
הנוכמה ,ידוהי עבור היה הנותחתה ריעב םגו הנוילעה ריעב םג .אתיתכ אתואש רהה
.יהו'ג תלחמ והוניכ םידרוכהש יפכ וא יאזוה תלחמ ,םידוהיה יפב
הידבוע איבנה תרובק ודילו רפוסה ארזע םש לע דחאה :תסנכ-יתב ינש ויה הידמעב
לע ארקנו ףסוי ןזח ידי-לע הנבנ ינשה תסנכה-תיב .לצומב רובק תרחא תרוסמ יפלש
1250 תנשב הארנה לככ הנבנ הז תסנכ-תיב .איבנה לאקזחי אוה - לאקזחי דייס םש
ת
🏰 הפרוא
םהרבא לש ותדלומ ריע ,םידשכ-רוא איה תרוסמה יפלש תיכרותה ןאתסידרוכב ריע
םירבוס םימלסומה .ונימי לש דאדגבל םורדמ תאצמנ םידשכ-רוא םירקוחה יפל .וניבא
די-לע םידמועש שישה ידומע ינש תא םינכמו דורמינ לש ותכלממ ריע איה הפרוא יכ
.דורמינ אסכ רמולכ ,דורמינ שרע קיתעה רצבמה
תחא הכירב .וניבא םהרבא שע ,םיהרביא תאכריב :םימ תוכירב 2 םויכ ןנשי הפרואב
גד דצש ימש םינימאמ םהו םתוא גודלמ םיענמנ םימלסומהש ,םילודג םיגד תצרוש
אוהש ליל'ח םיהרבא תיב אצמנ וז הכירבל תינופצ .ותנש תא איצוי אל וז הכירבב
הכירבה .וניבא םהרבא
🏰 היאזיר-הימרוא
.תינאריאה ןא'גיברזאב ריע
תורבק תיבו،ןורמוש ילוג יאצאצמ םה הידוהיש،הקיתע תידוהי הליהק התייה הימרואב
.הנש 500 ןב
ריעה הנושארה םלועה תמחלמב.תוערפו תופידרמ הלבס תידוהיה הליהקה טיה האמב
.תוירזכאב וחצרנ םיברו םידוהיב תוערפ וכרענ 1918 תנשבו םיסורה ידיל הלפנ
זאמש תדחוימ הנוכשב םתוא הנכיש תימוקמה הליהקהו דאדגבל וטלמנ םיבר םידוהי
.ןיר'גהמ תלחמ - םירגהמה תנוכש םשב העדונ איה
.תועימק תביתכמ וסנרפתה םימכח ידימלתו רחסמב וקסע םבור הימרוא ידוהי
،אפורה השמ אוה לודגה השמ אלומ שע ארקנ םהבש לודגהו תסנכ-יתב 4
🏰 (Arbil) ליברא
.תיקאריעה ןאתסידרוכב ריע
.ודהיתהו ורייגתה היכלמש ביידח תכלממ תריב התיהו הקיתע ריע איה ליברא
בר היהש לאירבג הנוי םכחה ליבראב יח טיה האמה תישארבו חיה האמה ףוסב
וירחא ריאשה.תסנכ-תיב 1793 תנשב הב הנב ונב םע דחיבו ירוביצ ןקסעו הליהקה
،תואופרו תולוגס،הטיחש יניינעב תוש :ללוכש סומלוק יצחב בותכ סרטנוק די-בתכב
תוערואמ،תוריטפו תודיל יכיראת،תורטש יחסונ،תומולח ןורתפ،תולזמו תולרוג
ידימ ריעה תא ונק ליברא ידוהי ותודע יפל.וימיב ועריאש םיירוטסיהו םייתחפשמ
הנושארה םעפב.תבשה םויב הב לטלטל ולכויו ריעב הקזח םה
📊 מאמרים 373,888 | תמונות 58,905 | ספרים 10,946 | קבצים הקשורים 42,136 | 📼 Video 167 | 🗄 מקורות 14,525 |
👫 شیخ عبدالسلام البارزانی | 🏷️ קבוצה: ביוגרפיה | שפת מאמרים: 🇸🇦 عربي | 👁️‍🗨️
✍️

شیخ عبدالسلام البارزانی


من أسرة الشيخ عبدا لله الملقب بتاج الدين بن ملا ابو بكر البارزاني وينتمي الى أسرة عريقة عرفت بالرئاسة الدينية واشتهرت في منطقة بادينان وهكاري ولد حوالي سنة 1864م ونشأ في قرية بارزان لوم يتلق أي تعليم يذكر غير أنه خلف والده وقام بالأمر من بعد في الزاوية النقشبندية التي أنشأها جده الشيخ عبد السلام الأول في بارزان لأنه كان أكبر خمسة أولاد خلفهم والده وهم الشيخ عبد السلام والشيخ احمد والشيخ محمد صديق و الملا مصطفى الزعيم الكردي المشهور والشيخ محمد ( بابو ) . كان خصومه من رؤساء القبائل المجاورة يكثرون من رفع الشكاوي ضده وأخذوا يتصلون بموظفي الدولة العثمانية متزلفين إليهم لأجل الوقيعة بالشيخ عبد السلام وأسرته واتهموه بالعصيان والعمل ضد الدولة . وفي تلك الإثناء كان الشيخ رحمه الله قد اجتمع في مدينة دهوك مع بعض الأعيان ووقعوا على وثيقة رفعوها إلى الحكومة ورد فيها بعض المطاليب نذكر منها : • تطبيق الشريعة الإسلامية وتعيين المفتين والقضاة من الشوافع .
• اعتبار الكردية اللغة الرسمية في المناطق الكردية وتدريسها فيها .
• تعيين الموظفين والمسؤولين الذين يجيدون الكردية في كردستان
• إدخال الإصلاحات الإدارية و الاقتصادية إلى المناطق الكردية لانتشالها من الفقر والتدني الاقتصادي . وكانوا قد أرسلوا بنسخ من الوثيقة إلى الشخصيات والجمعيات الكردية في استنبول فاعتبرت حكومة الاتحاديين هذه المطاليب تأكيدا لما نسب الى الشيخ من عصيان وسوء نية.
فأرسلت قوة كبيرة بقيادة والي الموصل الفريق محمد فاضل باشا الداغستاني الى منطقة بارزان فأحدثوا فيها تدميرا وتخريبا كبيرين فاضطر الشيخ إلى ترك المنطقة والالتجاء الى المناطق التي كان الروس يسيطرون عليها ثم انه و على اثر تشكيل حكومة ائتلافية صدر العفو عن الشيخ واتباعه فرجعوا الى مناطقهم ولكن سرعان ما سقطت تلك الحكومة وعاد الاتحاديون الى الحكم فعينوا أحد أقطاب حزبهم وهو سليمان نظيف باشا واليا على الموصل ومع أنه كان من أكراد ديار بكر ألا انه كان من الداعين الى القومية ألطورانية والمتحمسين لها والحاقدين سلفا على كل من ينادي بالإصلاحات في كردستان فوضع الوالي الجديد نصب عينيه مهمة القضاء على الشيخ عبد السلام رحمه الله وتمهيدا لفرض الضرائب الباهضة على أهل المنطقة عزمت حكومة الاتحاد والترقي على تسجيل القرى البارزانية والقيام بإحصاء سكانها فأعترض الشيخ عبد السلام على ذلك فثارت ثائرة الاتحاديين و استغلوا قضية التجاء صفوة بك المتهم بقتل محمود شوكت الذي كان رئيسا للوزارة في حكومة الاتحاديين طلب الوالي من الشيخ تسليم صفوة بك ولكن مروءة الشيخ ما كنت لتسمح له بتسليم من التجأ أليه ولا سيما صفوة بك الذي نال الحظوة لدى الشيخ عبد السلام بعد أن فتح في بارزان مدرسة وقام بالتدريس فيها بنفسه.
لذلك جرد الوالي سليمان نظيف باشا جيشا كبيرا على بارزان فعاثوا فيها الفساد ونهبوا كل ما صادفهم من ذلك زاوية بارزان الدينية فلم يجد الشيخ بدا من اللجوء إلى الأراضي الإيرانية وهنالك نزل في بيت الشيخ طه الشمديناني في قرية نهري مدة خمسة اشهر ثم انه قصد سمكو آغا الشكاكي وحل عليه ضيفا في بيته ونال لديه الحظوة والتبجيل . و أثناء رجوعه الى قرية نهري استدعى لزيارة المدعو ( درويش عبد الله ) أحد رؤساء عشيرة الشكاك وكان يقيم في الأراضي التركية و ألحوا عليه في الدعوة فأجابهم الشيخ فما كان منهم إلا إن أحاطوا بالشيخ عندما كان ضيفا عليهم وسلموه غدرا وخيانة الى الحكومة التركية . أرسل الشيخ إلى الموصل و أودع السجن فشكل هناك الوالي مجلسا عسكريا حكم على الشيخ وبعض اتباعه بالإعدام ولكي يتم تنفيذ الحكم بأسرع وقت ممكن حتى قبل حصول الموافقة على قتله من استنبول فقد دبر الوالي سليمان نظيف باشا مؤامرة وذلك بان أوعز إلى بعض الجنود بأن يطلقوا الرصاص في مشارف المدينة ليلا فيدعى هو بأن المسلحين من اتباع الشيخ قد قدموا لإنقاذ الشيخ فيقومون هم بتنفيذ حكم.
⚠️ פריט זה נכתב בשפה (🇸🇦 عربي), לחץ על סמל כדי לפתוח את הפריט בשפת המקור!
⚠️ دون هذا السجل بلغة (🇸🇦 عربي)، انقر علی ايقونة لفتح السجل باللغة المدونة!

⁉️ נכס פריטים
🏷️ קבוצה: 👫 ביוגרפיה
🏳️ שפת מאמרים: 🇸🇦 عربي
👥 אומה: ☀️ כורדי
👫 אנשים מקלידים: 👫 דמות
⚤ מין: 👨 גבר

⁉️ Technical Metadata
✨ איכות פריט: 80% ✔️
80%
✖️
 30%-39%
רע👎
✖️
 40%-49%
רע
✖️
 50%-59%
מסכן
✔️
 60%-69%
הממוצע
✔️
 70%-79%
טוב מאוד
✔️
 80%-89%
טוב מאוד👍
✔️
 90%-99%
מצוין👏
80%
✔️
נוסף על ידי (مانو بەرزنجی) על Nov 10 2015 8:51PM
✍️ פריט זה עודכן לאחרונה על ידי (مانو بەرزنجی) על: Nov 10 2015 8:54PM
☁️ קשר
🔗
🔗
⚠️ פריט זה לפי כורדיפדיה של 📏 תקנים עוד לא נגמר עדיין!
👁 פריט זו נצפתה פעמים 1,472

📚 Attached files - Version
סוג Version 💾📖🕒📅 👫 שם עורך
📷 קובץ תמונה 1.0.125 KB Nov 10 2015 8:51PMمانو بەرزنجی
✍️ עדכון פריט זה!
☰ עוד
⭐ הוסף לאוספים שלי
💬 כתוב את התגובה שלך על סעיף זה!

✍️ היסטורית פריטים
🏷️ Metadata
RSS

📷 חפש בגוגל לתמונות הקשורות לפריט שנבחר!
🔎 חפש בגוגל עבור פריט שנבחר!
⠪ Share
Facebook
Twitter
LinkedIn
Whats App
Viber
SMS
Facebook Messenger
E-Mail
👍
⭐ פריט דירוג
⭐⭐⭐⭐⭐ מצוין
⭐⭐⭐⭐ טוב מאוד
⭐⭐⭐ הממוצע
⭐⭐ מסכן
⭐ רע

شیخ عبدالسلام البارزانی

📚 קבצים הקשורים: 0
🖇 פריטים המקושרים: 1
👫 ביוגרפיה
1.👁️مەلا مستەفا بارزانی
📂[ עוד...]

Kurdipedia.org (2008 - 2020) version: 12.05
| 📩 contact@kurdipedia.org | ✔️CSS3 | ✔️HTML5
| זמן טעינת דף: 0,141 2!
☎ +9647701579153 +9647503268282
| ☎ +31654710293 +31619975574