📊 מאמרים 376,010 | תמונות 59,724 | ספרים 11,157 | קבצים הקשורים 44,542 | 📼 Video 168 | 🗄 מקורות 15,095
מבקרים 25 פעילים בכורדיפדיה!
🏠|📧|אודות!|הספרייה|📅
🏠 בית|📧 ליצור קשר עם|💡 אודות!||
|
📅 07-08 היום בהיסטוריה
📅כרונולוגיה של אירועים
📅 ימים
📆07-08-2020
📆06-08-2020
📆05-08-2020
📆04-08-2020
📆03-08-2020
📆02-08-2020
📆01-08-2020
📂 עוד ...
📅07 August
📝 מסמכי מפלגות כורדיות
📊 סטטיסטיקה וסקרים
✌️ חללי
💚 חללי (Al-Anfal)
☪ הקורבן של ISIS
😞 קורבן של מלחמת אזרחים
👩 קורבן אלימות
📅 Date of Birth
📅 Date of Death
🏰 (Amadiya) הידמע
לע הקלחב היונבו היכרות לובגל ךומס ,תיקאריעה ןאתסידרוכ ןופצב תנכוש הידמע
דרומב היונבה תיתחתה ריעהו אתליא אתואש הנוילעה ריעה איהו המוח תפקומו רה
הנוכמה ,ידוהי עבור היה הנותחתה ריעב םגו הנוילעה ריעב םג .אתיתכ אתואש רהה
.יהו'ג תלחמ והוניכ םידרוכהש יפכ וא יאזוה תלחמ ,םידוהיה יפב
הידבוע איבנה תרובק ודילו רפוסה ארזע םש לע דחאה :תסנכ-יתב ינש ויה הידמעב
לע ארקנו ףסוי ןזח ידי-לע הנבנ ינשה תסנכה-תיב .לצומב רובק תרחא תרוסמ יפלש
1250 תנשב הארנה לככ הנבנ הז תסנכ-תיב .איבנה לאקזחי אוה - לאקזחי דייס םש
ת
🏰 הפרוא
םהרבא לש ותדלומ ריע ,םידשכ-רוא איה תרוסמה יפלש תיכרותה ןאתסידרוכב ריע
םירבוס םימלסומה .ונימי לש דאדגבל םורדמ תאצמנ םידשכ-רוא םירקוחה יפל .וניבא
די-לע םידמועש שישה ידומע ינש תא םינכמו דורמינ לש ותכלממ ריע איה הפרוא יכ
.דורמינ אסכ רמולכ ,דורמינ שרע קיתעה רצבמה
תחא הכירב .וניבא םהרבא שע ,םיהרביא תאכריב :םימ תוכירב 2 םויכ ןנשי הפרואב
גד דצש ימש םינימאמ םהו םתוא גודלמ םיענמנ םימלסומהש ,םילודג םיגד תצרוש
אוהש ליל'ח םיהרבא תיב אצמנ וז הכירבל תינופצ .ותנש תא איצוי אל וז הכירבב
הכירבה .וניבא םהרבא
🏰 היאזיר-הימרוא
.תינאריאה ןא'גיברזאב ריע
תורבק תיבו،ןורמוש ילוג יאצאצמ םה הידוהיש،הקיתע תידוהי הליהק התייה הימרואב
.הנש 500 ןב
ריעה הנושארה םלועה תמחלמב.תוערפו תופידרמ הלבס תידוהיה הליהקה טיה האמב
.תוירזכאב וחצרנ םיברו םידוהיב תוערפ וכרענ 1918 תנשבו םיסורה ידיל הלפנ
זאמש תדחוימ הנוכשב םתוא הנכיש תימוקמה הליהקהו דאדגבל וטלמנ םיבר םידוהי
.ןיר'גהמ תלחמ - םירגהמה תנוכש םשב העדונ איה
.תועימק תביתכמ וסנרפתה םימכח ידימלתו רחסמב וקסע םבור הימרוא ידוהי
،אפורה השמ אוה לודגה השמ אלומ שע ארקנ םהבש לודגהו תסנכ-יתב 4
🏰 (Arbil) ליברא
.תיקאריעה ןאתסידרוכב ריע
.ודהיתהו ורייגתה היכלמש ביידח תכלממ תריב התיהו הקיתע ריע איה ליברא
בר היהש לאירבג הנוי םכחה ליבראב יח טיה האמה תישארבו חיה האמה ףוסב
וירחא ריאשה.תסנכ-תיב 1793 תנשב הב הנב ונב םע דחיבו ירוביצ ןקסעו הליהקה
،תואופרו תולוגס،הטיחש יניינעב תוש :ללוכש סומלוק יצחב בותכ סרטנוק די-בתכב
תוערואמ،תוריטפו תודיל יכיראת،תורטש יחסונ،תומולח ןורתפ،תולזמו תולרוג
ידימ ריעה תא ונק ליברא ידוהי ותודע יפל.וימיב ועריאש םיירוטסיהו םייתחפשמ
הנושארה םעפב.תבשה םויב הב לטלטל ולכויו ריעב הקזח םה
📝 بيان الجبهة الفيلية عن تهجير المکون الفيلي مجدداً | 🏷️ קבוצה: מסמכי מפלגות כורדיות | שפת מאמרים: 🏳️ کوردیی ناوەڕاست | 👁️‍🗨️
✍️
بيان الجبهة الفيلية عن تهجير المکون الفيلي مجدداً
📝 מסמכי מפלגות כורדיות


عقدت الأمانة العامة للجبهة الفيلية إجتماعاً طارئاً من أجل الرد الحازم والقوي علی ما جاء في البيان المزعوم لرئيس الوزراء والمنشور في موقع إيلاف السعودي حول طرد أبناء المکون الفيلي من العراق بعد إجراء إستفتاء الإستقلال في إقليم کردستان ومصادرة عقاراتهم وإسقاط الجنسية العراقية عنهم ومعاملتهم بصفة أجانب غير مرغوب فيهم، ونبين ملاحظاتنا ومطاليبنا علی شکل نقاط، وکما يأتي :
1. علی الرغم من تکذيب ونفي مکتب رئيس الوزراء عن إصداره لهذا البيان المختلق، إلا أنه لا يمکن لأيّ وسيلة إعلامية وخاصةً الخارجية منها التحدث عن تفاصيل الشأن العراقي بهذه الدقة المتناهية ما لم تساهم فيه أطراف داخلية ولديها أذرع سياسية وحکومية وتتکلم بلغة الدولة.
2. إن إستخدام عبارة (تسفير) وليس (تهجير) في البيان وغيرها من العبارات التي تفوح منها رائحة الفکر البعثي الصدامي المقبور هو تمجيد لجرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري والإنتهاکات والخروقات والفظائع الوحشية والتطهير العرقي والتمييز العنصري التي أرتکبها النظام الدکتاتوري المباد بحق أبناء المکون الفيلي، والتي تسببت في إقتلاع أکثر من مليون مواطن عراقي فيلي من جذورهم الأصيلة ورميهم خارج الوطن وإختفاء أکثر من (23000) شاب فيلي مغيب في مصير مجهول لحد اڵان، ويعد هذا تحريض متعمد عن سبق إصرار وترصد من أجل تکرار إرتکاب تلک الجرائم مجدداً وفي إساءة لا تغتفر وإستهانة بالغة بالتضحيات الجسمية للمکون الفيلي ومساس مرفوض بهويته الوطنية وإنتمائه الأصيل إلی العراق الذي يمتد إلی اڵاف السنين، ونخذر بشدة من هذه القضايا البالغة الخطورة.
3. إن المکون الفيلي يعد جزء أساسي لا يتجزأ من مکونات الشعب العراقي المنصوص عليها في دبياجة الدستور، وهذا يستوجب إحترام خصوصيته الجغرافية والإثنية والديمغرافية والإجتماعية والثقافية وإنتشاره السکاني في وسط وجنوب العراق في إطار وحدة وطنية متکاملة مع تأمين الضمانات والحصانات الدستورية والقانونية الواجبة والمشروعة ضد کل هذه الإعتداءات والتجاوزات ووقوف الدولة ومؤسساتها والجيش والقوات الأمنية وأبناء الشعب صفاً واحداً في القضاء علی الفتن والإنقسامات ومنعها نهائياً وإجهاضها في مهدها وترسيخ النظام الديمقراطي الإتحادي التعددي وتعزيز المشارکة الحقيقية للمکون الفيلي في الشراکة والتوافق والتوازن الوطني دون إقصاء أو تهميش.
4. وجوب خروج الکتل السياسية وإقليم کردستان عن الصمت المطبق والموقف المتفرج والتعبير عن الرفض الصريح والعلني والقاطع للبيان والدفاع عن المکون الفيلي بکل شجاعة وصلابة وإقدام والإلتزام بما تعهدت به تجاه المظلومية الفيلية في مواثيقها وبرامجها ووعودها من باب الوفاء للقيادات والکوادر الفيلية في تلک الجهات وتأريخها البطولي الحافل وأدوارها الوطنية ونضالاتها المشرفة.
5. التأکيد علی تنفيذ التوجيهات العليا الرسمية والتي تقضي بحظر إستعمال المصطلحات والعبارات التي أطلقها النظام المباد بحق أبناء المکون الفيلي وعدم الإساءة إليهم بتاتاً ومنع ترويجها ومحاسبة المقصرين وإخضاعهم إلی التبعات القانونية وإنهاء حالات التمييز بمختلف صوره وأشکاله إستناداً إلی أحکام الدستور وحظر التمييز العنصري وفقاً للمادة (7) من الدستور وأحکام القسم الرابع / عدم التمييز من أمر سلطة الإئتلاف المؤقتة المنحلة رقم (7) لسنة 2003 النافذ ونصه (يتعين علی جميع الأشخاص الذين يؤدون مهام حکومية أو يشغلون مناصب عامة بمن فيهم جميع العاملين في الشرطة والمدعين العامين والقضاة إن يطبقوا القانون دون تحيز في أداء مهامهم الرسمية ولن يمارس التمييز ضد أي شخص بسبب نوعه أو بسبب إنتمائه العرقي أو لون بشرته أو لغته أو إنتمائه الديني أو رأيه السياسي أو جنسيته أو أصله الإنثي أو الإجتماعي أو موقع مسقط رأسه).
6. العمل علی تطبيق أحکام قانون حظر حزب البعث والکيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتکفيرية رقم (32) لسنة 2016 المنشور في الجريدة الرسمية / الوقائع العراقية العدد : (4420) والمؤرخ في 17-10-2016، نظراً لوجود العناصر البعثية التي أستطاعت الإفلات من إجراءات المساءلة والعدالة الواردة في قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة رقم (10) لسنة 2008 وتمارس الضغط والتأثير في منع إعادة الحقوق المغتصبة في إطار ما يتعرض إليه أبناء المکون الفيلي طيلة (14) عاماً من سقوط النظام الدکتاتوري المباد ولحد اڵان من أفعال السب والقذف والشتائم والإهانة والإزدراء والإعاقات والإعتداءات السافرة والإتهامات والأقاويل البطلة والنعت الجائر بالتبعية الأجنبية والصفوية والبويهية والفرس المجوس والمساس بالکرامة الإنسانية وغيرها الألفاظ والسلوکيات البعثية والعبارات والکلمات الجارحة والمعاملة المهينة ونشرها وترويجها إعلامياً والتفخر بها والتحريض علی التطهير العرقي والطائفي والتمييز العنصري وتمجيد ما أرتکبه الطاغية المقبور بحق المکون الفيلي من قتل وإبادة وتهجير وإسقاط جنسية ومصادرة تعسفية.
7. معاقبة کل من يُسيء قولاً أو ممارسةً أو تصرفاً أو فعلاً أو نهجاً إلی حرمة ومکانة المکون الفيلي وشهدائه وتضحياته الجليلة في سبيل العراق وإنزال القصاص العادل بکل مجرم أرتکب هذه الأفعال وبغض النظر عن منصبه ودرجته ومکانته وإصراره وتعمده في سلب المکون الفيلي من حقوقه المقررة إليه دستورياً وقانونياً ووضع العراقيل والمعوقات لأسباب سياسية وقومية وعرقية وعنصرية وإساءة إستعمال نفوذ الوظيفة والإخلال بها وتطبيق العقوبات الرادعة والإنضباطية الأخری بما فيها العزل والطرد من الوظيفة والحرمان من الحقوق التقاعدية إذا کان المدان من موظفي الدولة وإخضاع المخالف إلی المساءلة والتعبات القانونية وفقاً لأحکام قانون حظر حزب البعث والکيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتکفيرية رقم (32) لسنة 2016 وقانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل وقانون أصول المحاکمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل وقانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل وأمر سلطة الإئتلاف المؤقتة المنحلة رقم (57) لسنة 2004 المعدل وقانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة 2011 والقرارات المرقمة (715) لسنة 1987 و (880) لسنة 1988 و (79) و (114) لسنة 1992 و (18) لسنة 1993 و (137) لسنة 1994 وغيرها من القوانين والقرارات العقابية والأحکام الجزائية النافذة من أجل صون کرامة المکون الفيلي.
8. قيام سلطات الدولة وحکومة إقليم کردستان من باب مسؤوليتها الوطنية في تطبيق سيادة القانون والإلتزام بمبادئ حقوق الإنسان والتعامل الإنساني مع أبناء المکون الفيلي ومراعاة ظروفهم الصعبة القاهرة بصفتهم ضحايا جرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري والعمل علی متابعة وإنجاز معاملاتهم وطلباتهم المشروعة والإسراع بها وإنهاء المعوقات وتذليل وتخفيف واقع المعاناة في إسترجاع وإصدار شهادة الجنسية العراقية وهوية الأحوال المدنية والبطاقة الوطنية وبطاقة السکن وجواز السفر والوثائق الرسمية وغيرها من الحقوق وتقليل سلسلة الإجراءات الإدارية أثناء مراجعة الدوائر الحکومية کافة ومنحهم الأولوية والأهمية القصوی والتسهيلات اللازمة دون فرض أية قيود تعجيزية وعنصرية عليهم.
9. العمل علی معالجة قضايا المکون الفيلي بشکل جذري وفقاً لما جاء في حکم المحکمة الجنائية العراقية العليا الصادر بتأريخ 29-11-2010 الذي صادقت عليه الهيئة التمييزية للمحکمة آنفاً بشأن إعتبار ما تعرض له مکوننا المضطهد جريمة إبادة جماعية بکل المقاييس والأعراف وتعهد الحکومة العراقية وبيانها الرسمي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (426) لسنة 2010 وتوجيهات رئيس الجمهورية بموجب القرار الجمهوري رقم (6) لسنة 2012 وقرار مجلس النواب رقم (18) لسنة 2011 وتوصيات التقرير البرلماني حول المکون الفيلي وتنفيذ المادة (18) من الدستور والمواد (3/أ) و (17) و (18) من قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 وقراري مجلس الحکم المنحل المرقمين (111) و (117) لسنة 2003 والمادتين (13) و (17) من تعليمات تسهيل تنفيذ أحکام قانون الجنسية العراقية رقم (3) لسنة 2014 المعدلة مع وجوب العمل علی تشريع القوانين المطوبة.
10. وأخيراً نأسف لعدم وجود مواقف تجاه ما حصل إساءة للمکون الفيلي، حيث کانت ردود الأفعال ضعيفة وخجولة، بل إن طرد مکوننا الفيلي وجدت صدی لدی الأوساط التي تشبعت بالفکر البعثي الصدامي طيلة (40) عاماً الماضية، وليکن معلوماً للجميع لن ولن نخرج من بيوتنا وأن کان ذلک تحت تهديد السلاح ونفضل الموت فيها بشرف وکرامة علی الخروج منها بذلة وإهانة، ولن نتنازل عن حقوقنا وحرياتنا وأموالنا وعقاراتنا وأعراضنا وأشرافنا وأرزاقنا لتکون عرضة للنهب والسلب وإقتسامها کالغنائم مثلما حصل سابقاً، ولن نسکت أبداً وندافع بکل ما أوتينا من قوة وعزيمة لأنه إذا سکتنا فلن تکون لنا قائمة.
ماهر الفيلي / الأمين العام للجبهة الفيلية
20-06-2017
⚠️ פריט זה נכתב בשפה (🏳️ کوردیی ناوەڕاست), לחץ על סמל כדי לפתוח את הפריט בשפת המקור!
⚠️ ئەم بابەتە بەزمانی (🏳️ کوردیی ناوەڕاست) نووسراوە، کلیک لە ئایکۆنی بکە بۆ کردنەوەی بابەتەکە بەو زمانەی کە پێی نووسراوە!
🗄 מקורות

⁉️ נכס פריטים
🏳️ שפת מאמרים: 🏳️ کوردیی ناوەڕاست
📅 Publication date: 29-11-2010
🌐 ניב: 🇸🇦 ערבית
📄 סוג המסמך: ⊶ שפת מקור
🗺 פרובנס: 🇮🇶 עיראק

⁉️ Technical Metadata
✨ איכות פריט: 91% ✔️
91%
✖️
 30%-39%
רע👎
✖️
 40%-49%
רע
✖️
 50%-59%
מסכן
✔️
 60%-69%
הממוצע
✔️
 70%-79%
טוב מאוד
✔️
 80%-89%
טוב מאוד👍
✔️
 90%-99%
מצוין👏
91%
✔️
נוסף על ידי (ئەڤین ئیبراهیم فەتاح) על Jun 20 2017 1:34PM
✍️ פריט זה עודכן לאחרונה על ידי (بەڕێوەبەری سیستم) על: Jun 21 2017 12:01PM
☁️ קשר
🔗
🔗
👁 פריט זו נצפתה פעמים 3,403

✍️ עדכון פריט זה!
☰ עוד
⭐ הוסף לאוספים שלי
💬 כתוב את התגובה שלך על סעיף זה!

✍️ היסטורית פריטים
🏷️ Metadata
RSS

📷 חפש בגוגל לתמונות הקשורות לפריט שנבחר!
🔎 חפש בגוגל עבור פריט שנבחר!
⠪ Share
Facebook
Twitter
LinkedIn
Whats App
Viber
SMS
Facebook Messenger
E-Mail
👍
⭐ פריט דירוג
⭐⭐⭐⭐⭐ מצוין
⭐⭐⭐⭐ טוב מאוד
⭐⭐⭐ הממוצע
⭐⭐ מסכן
⭐ רע
بيان الجبهة الفيلية عن تهجير المکون الفيلي مجدداً
📝 מסמכי מפלגות כורדיות

📚 קבצים הקשורים: 0
🖇 פריטים המקושרים: 3
📅 תאריכים ואירועים
1.👁️17-10-2016
2.👁️20-06-2017
3.👁️29-11-2010
📂[ עוד...]

Kurdipedia.org (2008 - 2020) version: 12.08
| 📩 contact@kurdipedia.org | ✔️CSS3 | ✔️HTML5
| זמן טעינת דף: 0,14 2!
☎ +9647701579153 +9647503268282
| ☎ +31654710293 +31619975574