🔓 כניסה
➕ לשלוח
⌨ מקלדת
📁 עוד ...
🏠|📧|אודות!|הספרייה|📅 18-02
🏠 בית|📧 ליצור קשר עם|💡 אודות!
|
📅 18-02 היום בהיסטוריה
📅כרונולוגיה של אירועים
📅 ימים
📆18-02-2020
📆17-02-2020
📆16-02-2020
📆15-02-2020
📆14-02-2020
📆13-02-2020
📆12-02-2020
📂 עוד ...
📅18 February
📝 מסמכי מפלגות כורדיות
📊 סטטיסטיקה וסקרים
✌️ חללי
💚 חללי (Al-Anfal)
☪ הקורבן של ISIS
😞 קורבן של מלחמת אזרחים
👩 קורבן אלימות
📅 Date of Birth
📅 Date of Death
|💳 תרומותעזור לנו לבנות Kurdipedia טוב יותר. גם תרומות קטנות יכולות לעשות את הבדל.
אנו זקוקים לתרומה שלך להשגת טכנולוגיה מעודכנת ומהירה יותר לשירותים שלנו, כדי לבסס ולקדם את ארגון Kurdipedia והעסקת צוות מסור כדי להגדיל ולשפר את התוכן, עיצוב ותפעול יומי של אתר האינטרנט שלנו.
|📕 הספרייההספרייה הגדולה ביותר הכורדית הדיגיטלית - (10,673) הספרים||
🏰 (Amadiya) הידמע
לע הקלחב היונבו היכרות לובגל ךומס ,תיקאריעה ןאתסידרוכ ןופצב תנכוש הידמע
דרומב היונבה תיתחתה ריעהו אתליא אתואש הנוילעה ריעה איהו המוח תפקומו רה
הנוכמה ,ידוהי עבור היה הנותחתה ריעב םגו הנוילעה ריעב םג .אתיתכ אתואש רהה
.יהו'ג תלחמ והוניכ םידרוכהש יפכ וא יאזוה תלחמ ,םידוהיה יפב
הידבוע איבנה תרובק ודילו רפוסה ארזע םש לע דחאה :תסנכ-יתב ינש ויה הידמעב
לע ארקנו ףסוי ןזח ידי-לע הנבנ ינשה תסנכה-תיב .לצומב רובק תרחא תרוסמ יפלש
1250 תנשב הארנה לככ הנבנ הז תסנכ-תיב .איבנה לאקזחי אוה - לאקזחי דייס םש
ת
🏰 (Amadiya) הידמע
🏷️ קבוצה: מקומות
(Amadiya) הידמע
לחץ לפרטים נוספים ותמונה גדולה יותר!
🏰 הפרוא
םהרבא לש ותדלומ ריע ,םידשכ-רוא איה תרוסמה יפלש תיכרותה ןאתסידרוכב ריע
םירבוס םימלסומה .ונימי לש דאדגבל םורדמ תאצמנ םידשכ-רוא םירקוחה יפל .וניבא
די-לע םידמועש שישה ידומע ינש תא םינכמו דורמינ לש ותכלממ ריע איה הפרוא יכ
.דורמינ אסכ רמולכ ,דורמינ שרע קיתעה רצבמה
תחא הכירב .וניבא םהרבא שע ,םיהרביא תאכריב :םימ תוכירב 2 םויכ ןנשי הפרואב
גד דצש ימש םינימאמ םהו םתוא גודלמ םיענמנ םימלסומהש ,םילודג םיגד תצרוש
אוהש ליל'ח םיהרבא תיב אצמנ וז הכירבל תינופצ .ותנש תא איצוי אל וז הכירבב
הכירבה .וניבא םהרבא
🏰 הפרוא
🏷️ קבוצה: מקומות
הפרוא
לחץ לפרטים נוספים ותמונה גדולה יותר!
🏰 היאזיר-הימרוא
.תינאריאה ןא'גיברזאב ריע
תורבק תיבו،ןורמוש ילוג יאצאצמ םה הידוהיש،הקיתע תידוהי הליהק התייה הימרואב
.הנש 500 ןב
ריעה הנושארה םלועה תמחלמב.תוערפו תופידרמ הלבס תידוהיה הליהקה טיה האמב
.תוירזכאב וחצרנ םיברו םידוהיב תוערפ וכרענ 1918 תנשבו םיסורה ידיל הלפנ
זאמש תדחוימ הנוכשב םתוא הנכיש תימוקמה הליהקהו דאדגבל וטלמנ םיבר םידוהי
.ןיר'גהמ תלחמ - םירגהמה תנוכש םשב העדונ איה
.תועימק תביתכמ וסנרפתה םימכח ידימלתו רחסמב וקסע םבור הימרוא ידוהי
،אפורה השמ אוה לודגה השמ אלומ שע ארקנ םהבש לודגהו תסנכ-יתב 4
🏰 היאזיר-הימרוא
🏷️ קבוצה: מקומות
היאזיר-הימרוא
לחץ לפרטים נוספים ותמונה גדולה יותר!
🏰 (Arbil) ליברא
.תיקאריעה ןאתסידרוכב ריע
.ודהיתהו ורייגתה היכלמש ביידח תכלממ תריב התיהו הקיתע ריע איה ליברא
בר היהש לאירבג הנוי םכחה ליבראב יח טיה האמה תישארבו חיה האמה ףוסב
וירחא ריאשה.תסנכ-תיב 1793 תנשב הב הנב ונב םע דחיבו ירוביצ ןקסעו הליהקה
،תואופרו תולוגס،הטיחש יניינעב תוש :ללוכש סומלוק יצחב בותכ סרטנוק די-בתכב
תוערואמ،תוריטפו תודיל יכיראת،תורטש יחסונ،תומולח ןורתפ،תולזמו תולרוג
ידימ ריעה תא ונק ליברא ידוהי ותודע יפל.וימיב ועריאש םיירוטסיהו םייתחפשמ
הנושארה םעפב.תבשה םויב הב לטלטל ולכויו ריעב הקזח םה
🏰 (Arbil) ליברא
🏷️ קבוצה: מקומות
(Arbil) ליברא
לחץ לפרטים נוספים ותמונה גדולה יותר!
📊 מאמרים 370,190 | תמונות 57,320 | ספרים 10,673 | קבצים הקשורים 38,678 | 📼 Video 164 | 🗄 מקורות 13,581 |
👫 Tehsîn Taha | 🏷️ קבוצה: ביוגרפיה | שפת מאמרים: 🏳️ Kurmancî - Kurdîy Bakûr
Ji bo ku ez bikaribim jîyana Tehsîn TahaTehsîn Tahayî bi awayeke rastî bînin ber çavên xwendevanan, min ewilî, bi kurê Tehsîn Tahayî re, kurê wî yê bi navê Rewan re têkilî danî. Ew ji pirtûkekê jîyana bavê xwe kopya kir û ji me re şand. Lê ev ne bes bû. Pêdivîya me bi hin agahdarîyên din jî hebû. Heya ji destê me hat me ji her kesê ku Tehsîn Tahayî dinase agahî girt.
Tehsîn Taha di 25ê êlûna 1941an de, li başûrê Kurdistanêbaşûrê Kurdistanê, li qeza Amedîyêqeza Amedîyê tê dinyayê. Bavê wî memûrê îstîhlakê bûye li ser qeza Amedîyê.
Bavê Tehsînî, Taha Mihemed Selîm di sala 1909an de hatiye dinyayê. Maleke kurdperwer in û her weha rewşenbîr in. Dîya wî ji binemala Simbil Xanê ye. Ew jî di sala 1922an de hatiye dinyayê.
Ji zewaca Tehsîn Taha û xanima wî 8 zarokên wan têne dinyayê:
Xerîbe 1939
Tehsîn 1941
Şerqîye 1943
Kamîran 1948
Nazik 1954
Bedirxan 1957
Dîmoqrat 1959
Beyan 1961
Dema Tehsîn hêj zarok e, bavê wî tayîn dibe ji bo Mangêşkê. Mangêşkê nehiyeyeke ku li ser bajarê Dihokê ye. Tehsîn li Mangêşkê dest bi dibistana seretayî dike û heya pola 4ê li wir dixwîne. Pola 5ê li Dihokê dixwîne. Pola 6ê li Zaxoyê dixwîne. Di sala 1955an de li Dihokê dibistana xwe ya navendî xelas dike.
Paşî diçe Hedbayê. Di wê demê de Hedba nehiya bajarê Mûsilê ye. Jiyana wî ya dengbêjîyê li Mûsilê dest pê dike.
Di sala 1956-1957an de, ji Mûsilê dizivire û diçe Amedîyê. Dest bi nivîsa daktîloyê dike. Di wan deman de, kesên ku dikaribûn bi daktîloyê binivîsînin zahf kêm bûn.
Di sala 1958an de, dest bi xwendina xwe ya lîseyê (bakelorya) dike. Heya xelas dike navbir nade xwendina xwe. Di heman salê de dikeve îmtîhana radyoya Bexdayê û biserdikeve. Strana xwe ya ewilîn, ya bi navê Aşkere Nakim li wir, di radyoya Bexdayê de dibêje.
Di sala 1960an de, diçe Peymangeha Hunerî ya Ciwanan ya Li Bexdayê. Li wir xwendina xwe dewam dike.
Di sala 1960ê û di sala 1961ê de, mabeyna kurd û Bexdayê pir xweş nîne. Ereb naxwazin mafên Kurdan yên ku di destûra sala 1958an de hatibûn erêkirin bidin kurdan. Xwepêşandanên kurdan dest pê kiribûn. Tehsîn Taha jî yek ji wan kurdê di nav bizava de ye. Li Asayîşa Giştî ya Bexdayê 15 roj tê girtin û gelek ezîyetê dibîne.
Di sala 1961an de, kurd û ereb bi hev nakin û şerê mabeyna kurd û ereban dest pê dike. Ji ber ku ev şer di roja 11ê êlûna 1961an de dest pê dike, bi navê Şorişa Êlûnê tê binavkirin. Tehsîn Taha û xalê wî Emer Selîm têne Kurdistanê û tevî Şorişa Êlûnê dibin. Mixabin bi her du kesan 1 tivingeka wan heye.
Lê piştî ku Zaxo careka din dikeve destê ereban, Tehsîn car din diçe Bexdayê. Li wir xwendina xwe dewam dike.
Di sala 1963an de, li Bexdayê tê girtin û salek di zîndanê de dimîne. Di zîndanê de yekem strana wî ku gotiye Têtin Bihar e. Di zîndanê de, em dibînin ku çend besteyên wî yên erebî jî hene. Weke: Enna Xerîb (Ez Xerîb im.)
Tehsîn Taha, her weha derhêneriya şanoyê jî kiriye. Ez nizanim bo çend şanoyan derhênerî kiriye lê dema mirov li Tehsîn Taha temaşe dike, mirov dibîne ku li ser dikê jî her wekî ku di şanoyeke muzîkal de dileyize, stranên xwe dibêje.
Piştî ku Hesen El Bekir bû serokkomarê Îraqê, Tehsîn Taha ji Zîndanê berdidin. Ew careka din dest bi xwendina xwe dike. Îmtîhanên wî hene. Lê mirov nikare bêje ku ew azad e. Ew di bin çavdêrîya Emnîyeta Bexdayê de ye. Ji ber ku sîyasî ye û di zîndanê de maye, dewletê ew ji yûrdê derdixin.
Tehsîn di wan maweyan de diçe li malên hevalên xwe û li malên mirovên xwe dimîne. Dema diçû maleke, hêzên ewlekarîyê ew taqîb dikirin. Carna ji bo xwe ji taqîba wan xelas bike, xwe di ser xanîyan de diavêt ser xanîyeke din, da dewlet nikaribe ew taqîb bike.
Tehsîn û Ebdulemîr Semawî têne tewanbarkirin ji bo ku bi navê peymangehê belavokek hatîye belavkirin. Ev dibe sedem ku li Mûsilê li wan tehqîq bête vekirin.
Tehsîn Taha di 11-12-1968an de, tê wezîfedarkirin weke mamosteyê dersên mûsîqê (muzik), ji bo lîseya (bakelorya) bajarokê Mexmûrê. Li wir gelek salan dersên mûsîqeyê dide xwendevanên Mexmûrê.
Di sala 1968an de, ji Mexmûrê tayîn(neqil) dibe ji bo Xwendegeha Hewlêrê ya Nûmûneya Yekîtîyê ku bi erebî jê re dibêjin Medresetul Erbîl El Ûla. Li vê xwendegehê heya dawîya sala 1970êyî dimîne.
Li Hewlêrê Tehsîn Tahayî heya dawîya 1970an dimîne. Tehsîn û desthilatdarên xwe li hev nakin û car din tê wezîfedarkirin ji bo qeza Mexmûrê.
Piştî peymana 11ê Adara 1970yî, mafên kurdan berfireh dibin. Tehsîn Taha gelek caran diçe radyoya Bexdayê beşê kurdî. Hetta dema ku Mihemed Şêxo çûbû Bexdayê, ew û Tehsîn Taha li wir hev dîbûn. Strana Tehsîn Tahayî ya bi nav û deng ‘Aso! Ey Hewar’ ê bi hev re gotibûn. Lê dema ku Mihemed Şêxo strana Aso dibêje, Tehsînî jê re dibêje ku ‘dema ku tu vê stranê dibêjî herkes wisa dizane ku ev stran ya te ye’.
Tehsîn yek ji alema hunermendên kurd bû. Bi hemû hunermendên wê demê re, çi mezin û çi biçûk bi hev re tev digeriyan. Elî Merdan, Mihemed Arif, Hesen Cizrawî, Meryem Xan, Îsa Berwarî û hwd…
Tehsîn çendekê li Mexmûrê karê xwe dimeşîne lê car din ew tê Hewlêrê û mamostetîya xwe berdewam dike.
Di sala 1974ê de, Tehsîn Taha dizewice û 4 zarokên wî çêdibin.
Di sala 1975an de, li ser têkçûna Şorişa Êlûnê ku kurd derbasî Îranê dibin, Tehsîn Taha strana xwe ya bi nav û deng ‘Ey Felek’ ê dibêje.
Di sala 1989an de, (berîya serhildana mezin bi 2 salî) Mihemed Pîroz ew dişîne bajarokê Kelekê. Li wir car din di xwendegehê de dersên mûsîqî dide.
Berîya serhildana 1991ê, diçe Dihokê û car din dizivire Hewlêrê. Di sala 1991an de, serhildana li dijî desthilatdarîya Saddam Huseyîn çêdibe. Her deverên Kurdistanê tevlîhev e. Tevî ku tevlihevî heye jî, di seranserê Iraqê de, ciyê herî bi ewle, car din Kurdistan e. Ew jî li Kurdistanê dimîne.
Em di konserên wî de, kemanjenê navdar Dilşad Seîd jî dibînin. Tê gotin ku Dilşad Seîd li ser daxwaza Tehsînî, ew xwe bi pêş dixe û dibe navdartirîn kemanjenê kurd û yê dinyayê.
Hozanê hêja Birader û Tehsîn Taha, di sala 1992an de, li Swêdê hev dibînin. Lê dema ku Tehsîn diçe Hollandayê, li wir dostanî û hevalînîya wan didome. Strana ‘Darvanîyo’ dide Birader û Birader, di nav albuma xwe de wê stranê dibêje.
Weke berhemên Tehsîn Tahayî, behsa 8 albûmên wî têne kirin. Lê belkî ev jimare, weke yên ku bi rêk û pêk hatine tomarkirin bin. Ji ber dema ku em li stranên Tehsîn Taha dinêrin, stranên wî ne yên 8 albuman in. Belkî yên 80ê albuman in.
Tehsîn Taha, di 13yê Adara 1994an de, bi hunermend Fûad Ehmed re diçe Hollanda ku konserek bide. Lê piştî ku diçe Hollanda, li wir bi cîh dibe û nazivire welatê xwe.. Li wir nexweş dikeve û wî dibin nexweşxaneyê. Nexweşîna wî kanser e. Xelasî ji destê nexweşîyê nîne.
Di 28ê gulana 1995ê de wefat dike.Cenazeyê wî tînin bajarê wî, bajarê Amedîyê û li wir dispêrin axa Kurdistanê.
Di mesela cenazeyê wî de, li ser heval û dostên Tehsînî û her weha li ser kurdên ku ji Tehsînî hez dikirin, gelek rexne hene. Dema tabûta wî radikin, li dora 150 kes tevî merasima cenazeyê wî yê li Hollandayê dibin. Lê mesele ne mesela 150 kesî ye. Dema konser dida, bi deh hezaran însan dihatin konsera wî. Çima di rakirina cenaze de, kêm kurd hebûn! An di xweşî, şahî û dawetan de, em birayên hevin lê di şîn û giriyan de em ne birayên hev in? Biryar ya xwendevana ye.
⚠️ פריט זה נכתב בשפה (🏳️ Kurmancî - Kurdîy Bakûr), לחץ על סמל כדי לפתוח את הפריט בשפת המקור!
⚠️ Ev babet bi zimana (🏳️ Kurmancî - Kurdîy Bakûr) hatiye nvîsandin, klîk li aykona bike ji bu vekirina vî babetî bi vî zimana ku pî hatiye nvîsandin!


🗄 מקורות
[1]📡 | 🏳️ Kurmancî - Kurdîy Bakûr | ئامادەکردنی: Mahmut Begik/Bir

⁉️ נכס פריטים
🏷️ קבוצה:👫 ביוגרפיה
🏳️ שפת מאמרים:🏳️ Kurmancî - Kurdîy Bakûr
💓 ✖️ ✖️
👥 אומה☀️ כורדי
👫 אנשים מקלידים🎤 זמר
⚤ מין👨 גבר
🌐 ניב🏳️ כורדי - Badini
🏙 ערים⚪ Amadiyah

⁉️ Technical Metadata
✨ איכות פריט: 92% ✔️
92%
✖️
 30%-39%
רע👎
✖️
 40%-49%
רע
✖️
 50%-59%
מסכן
✔️
 60%-69%
הממוצע
✔️
 70%-79%
טוב מאוד
✔️
 80%-89%
טוב מאוד👍
✔️
 90%-99%
מצוין👏
✔️
נוסף על ידי (مانو بەرزنجی) על Apr 9 2017 11:00PM
✍️ פריט זה עודכן לאחרונה על ידי (بەڕێوەبەری سیستم) על: Apr 10 2017 10:22PM
☁️ קשר
🔗
🔗
⚠️ פריט זה לפי כורדיפדיה של 📏 תקנים עוד לא נגמר עדיין!
👁 פריט זו נצפתה פעמים 4,433

📚 Attached files - Version
סוג Version 💾📖🕒📅 👫 שם עורך
📷 קובץ תמונה 1.0.149 KB Apr 9 2017 11:05PMمانو بەرزنجی
✍️ עדכון פריט זה!
☰ עוד
⭐ הוסף לאוספים שלי
💬 כתוב את התגובה שלך על סעיף זה!

✍️ היסטורית פריטים
🏷️ Metadata
RSS

📷 חפש בגוגל לתמונות הקשורות לפריט שנבחר!
🔎 חפש בגוגל עבור פריט שנבחר!
⠪ Share
Facebook
Twitter
LinkedIn
Whats App
Viber
SMS
Facebook Messenger
E-Mail
👍
⭐ פריט דירוג
⭐⭐⭐⭐⭐ מצוין
⭐⭐⭐⭐ טוב מאוד
⭐⭐⭐ הממוצע
⭐⭐ מסכן
⭐ רע

Tehsîn Taha

📚 קבצים הקשורים: 0
🖇 פריטים המקושרים: 2
👫 ביוגרפיה
1.👁️تەحسین تەها
📅 תאריכים ואירועים
1.👁️11-12-1968
📂[ עוד...]

Kurdipedia.org (2008 - 2020) version: 12.02
| 📩 contact@kurdipedia.org | ✔️CSS3 | ✔️HTML5
| זמן טעינת דף: 7,815 2!
☎ +9647701579153 +9647503268282
| ☎ +31654710293 +31619975574