🔓 ورود به سیستم
➕ کِل کِردِن
⌨ تەختە کلید
📁  فرەتر(ویشتر) ...
🏠|📧|دەربارە!|کتاووخانه|📅 16-02
🏠  سەر پەڕە|📧 تماس|💡 دەربارە!
|
📅  ایمڕوو 16-02 أڕ تاریخ
📅کرونولوژیا از وقایع
📅 ڕووژەل
📆16-02-2020
📆15-02-2020
📆14-02-2020
📆13-02-2020
📆12-02-2020
📆11-02-2020
📆10-02-2020
📂  فرەتر(ویشتر) ...
📅16 February
📝  وەڵگەنۆمەل
📊  آمار و گەپ آزمایی
✌️  شەهیەل
💚  أخڕبیەل(فدائیەل)
☪ قربانی داعش
😞 ق. جنگ داخلی
👩 ق. تندرو
📅 Date of Birth
📅 Date of Death
|💳 کمک های مالیبه ما کمک كورديپيديا بهتر ساخت. حتی کمک های مالی کوچک می تواند متفاوت باشد. ما نیاز به کمک مالی خود را برای دستیابی به تکنولوژی روز و سریع تر برای خدمات ما، برای ایجاد و ترویج سازمان كورديپيديا و استخدام کارکنان اختصاص داده شده به افزایش و بهبود محتوا، طر|📕 کتاووخانه کەڵنگتەرین کتاووخانه دیجیتال کؤردی - (10,674) کتاوو||
👪 هووز کەمانگەر (کەوانگەر) و کوشيان مەحمود بەگ
بەشيگ گەورای زەردۆئی سەر وە تیرەی کەمانگەرن، ئى تیرە یەکيگە لە تیرەيل گەوراى جاف، رووڵەيل ئى تيرە جاران لە ناوچەيل ئافريان ژويەر و خوارگ، ماويان، کورەدەرە، تفين، ساتياری، قەرەویس، کۆڵەسارە، ماسان، کەوانە، پاڵنگان، گرگان، عەنەب و دەرەشیش نيشتەجێ بوون، وەلێ شوون وماوى ئيسەيان ئەکەفێدە سنوور هەردوگ پاريزگاى کرماشان و سنە ناوچەى بيلور.
مەرز باکووريان: کرماشان و کامیاران، مەرز باشووريان ميان دەربەند کرماشانە، مەرز خوەرهەڵاتیان ناوچەی بيلورەو، له خوەرئاوايشەو کنار کويەێ شاهۆ و روانسەرە.
بڕيگ لەليان
👪 هووز کەمانگەر (کەوانگەر) و کوشيان مەحمود بەگ
🏷️ ڕزگ(دەسە):  هووز - طائفه - دووێمان
هووز کەمانگەر (کەوانگەر) و کوشيان مەحمود بەگ
برای کسب اطلاعات بیشتر و تصویر بزرگتر کلیک کنید!
📖 شێخەڵڵای هەولێر کييە؟
شێخەڵڵا ناو بازاڕيگ مەردمى هەولێرە، کەفتەسە ناوڕاس شارەگە، ئمجا بنەچەک ناوەگەى ئەچێده و ئەرا مەزاريگ ک قاپيەگەێ رويه و کويچەى حەريق خانەقا و (باغ شار) جاران هەڵکەفتگە.
وشەگە لە(عەبدوڵڵا)ەوە سەرچەوە گرتگە، خوەى شێخ عەبدوڵڵا بويە، کوردەيل فرەيگ ناوچەى کوردستان هەناى ک پيشناويگ ئەکەفێد وەل ناو (عەبدوڵڵا)ەوە، ئەوە هەرچوار پيت (ع، ه، ب، د) قويته و ئەيەن و نايەرنەى بان زووان. ئەرا نموونە:(شێخ عەبدوڵڵا ئەکەن شێخوڵڵا. کاک عەبدوڵڵا ئەکەن کاکەوڵڵا)، وەلێ لەى ناوە ديارە هەولێريەيل پيت(واو)يش قرتاننه و لەج
📖 شێخەڵڵای هەولێر کييە؟
🏷️ ڕزگ(دەسە):  مەقاڵەل گؤجەر
شێخەڵڵای هەولێر کييە؟
برای کسب اطلاعات بیشتر و تصویر بزرگتر کلیک کنید!
📖 ئنگليز و هەوڵ لاوردن شێخ مەحمود
لە ساڵ 1920 ک بریتانیا زاڵ بویە بان میزۆپۆتامیا، باوەڕی ئەوە بوی لەدەسداین میزۆپۆتامیا بوودە هووکار لەدەسداین ئیرانیش، هەر لەوەر ئەوەيش‌ کەفتە هویرەوکردن لە باوەت ئیران و میزۆپۆتامیا، له و وەختیشە میر فەیسەڵ ک فرەنسیەیل لە ساڵ 1920 لە دیمەشق دراودوێنەی، وەل 25 ژن و 175 پاسەوان لە هیزەیل حجاز لە بياوانەيل ئوردن سەرگەردان و ئاوارە بوی.
دویای کۆنفرانس دویەم قاهیرە 12- 24 مارس 1921، بریتانیا ئه و میر فەیسەڵە کردە پاشای بەشیگ لە میزۆپۆتامیا(عیراق ئیسە)و کوردستانیش گرتەو. هەر له و ساڵيشە ئنگلیزەیل پر
📖 ئنگليز و هەوڵ لاوردن شێخ مەحمود
🏷️ ڕزگ(دەسە):  مەقاڵەل گؤجەر
ئنگليز و هەوڵ لاوردن شێخ مەحمود
برای کسب اطلاعات بیشتر و تصویر بزرگتر کلیک کنید!
👫 نەسرین شەفیعی
خانم نەسرین شەفیعی لە داڵگ بو ساڵ 1970 لە شار کرماشانە ؛ سێ ساڵە شێعر وە زووان فارسی ئۆشێدن بەڵام یەێ ساڵە رۆ هاوردێیەسەو شێعر وەتن وە زووان داڵگی خوەێ.
لە سنوور شەو و ڕووژ
ئاگر ئاڵا، زووان وەشنێ
سەروەنەگەم بەسمەو
کەوشەگانم جفت کەم
کەسێ وە تفەنگ
تەمۊرە ژەنێ...
***********
تانەێ پاییز لە من مەێیەن
من
لە چوار وەرز
گڵام رزیەێ...
**************
لە پەنجەێ واێ دڵ پەشێو
له رەوەن ڕێیەگان چووڵ
تەنیا هۊر ت
له هەردەێ خیاڵم
چوپی کیشێ
هەناێ چەتریەم
هناێ چەمارە کەم...
****************
نە
👫 نەسرین شەفیعی
🏷️ ڕزگ(دەسە):  زنی نۆیسە (ژیان ناۆمە)
نەسرین شەفیعی
برای کسب اطلاعات بیشتر و تصویر بزرگتر کلیک کنید!
📊  شؤمارە مەقاڵەل 370,149 |  شؤمارە عەسگەل  57,304 |  کتاووەل 10,674 | فایل های مرتبط 38,641 | 📼 Video 164 | 🗄 بنچەکەل(سەرکەنی=سرچشمە) 13,560 |
🏰 (Sondor) רודנוס | 🏷️ ڕزگ(دەسە):  جاگەل | زبان مقاله: 🇮🇱 עברית
✍️

(Sondor) רודנוס

ותוא הצח בזכא לחנו והובבס םימ-ילחנו תונייעמ ,םירה ילגרל ןכשש יאלקח רפכ
,םיצעמ רשג היה הז לחנ לע .זע םרזב ומרזש םימשג ימ אלמתמ היה ףרוחבו וכרואל
ןתיא ילחנ ויה ,רפכל ץוחמ ויהש ,םירחא םילחנ ינש .רפכה יקלח ינש תא רביחש
דחאל .םימרכו םיסדרפ ויה םילחנה ידצ ינשמ .הנשה תומי לכ ךשמב םימ םהב ומרזש
.הב וצחרתה רפכה יבשותש םימ תכירב התיה ותיתחתבש םימ לפמ היה וללה םילחנה
דומלתל שרדמ-תיבכ םג שמישש תסנכ-תיב ןכש המר העבג לע ,רפכה לש ורובטב
תכאלמב םג וקסעו תואלקחמ רקיעב וסנרפתה רודנוס ידוהי .רפכה ידליל הרות
.תי'גנמרוכ-תידרוכ ורבד םידרוכה םעו תיברע םמצע ןיבל םניב ורבידו הגיראהו הגירסה
וקוושו םיקומיצ םג ושע םהמש ,םיבנעו תוריפ ובינהש םיסדרפו םימרכ ויה רפכב
.הביבסבש םירעב
םיבשוי ויהו הז לצא הז ןיסומינ ירוקיב םיכרוע ויה רודנוס ידוהי םיגחבו תותבשב
.םידקורו םירש םיחמש ויה קראב םביל בוטבו תואתשמב
הליהקה לש הברכ שמיש 1870 תנשב דלונש ,הדוהי ןב רזעילא ןב השמ ןב יכדרמ םכח
םע םיקודה םירשק רשק השמ .רפכה רתכומכ ןהיכ ,1890 תנשב דלונש ,השמ ונבו
תלשממ תרזעל םיקוקז ויהש ,דחאכ םייוגלו םידוהיל תובר עייסו קאריע תונוטלש
רודנוסל םידוהי איבה השמ .רזע אוה םידרוכה םיאגאלו םיכישל וליפא .קאריע
ידוהי לכל רוזעל ןוצרה ךותמ קר ,תיפסכ הרומת לכ אלל םהל רזעו םירחא םירפכמ
.רודנוסל רובעל הצרש
םיבוט ויה רודנוסב םידוהיה ייח ,קאריעב םירחא םידוהי םירפכב םייחל האוושהב
וחתפתה .םיחמשו םידקור םירש ,וידחי םיפסאתמ ויה רפכה יבשות לכ תותבשב .ידמל
לש ונוטלש ןמזב ,1943 תנשבו םינכשה םידרוכה ןיבל רודנוס ידוהי ןיב תודידי ירשק
ךא ,קאריע יבחר לכב םידוהיב תוערפ ושע םידרוכה ,ויתוארומו ינאליכלא ילע דישר
.רמשמ לכמ םהילע ורמשו םידוהיה לע ונגה רודנוסל םינכשה םידרוכה
.לארשיל ולע םלוכו שפנ 500 כ םהש תוחפשמ 100 כ רודנוסב ויה 1951 תנשב
⚠️ اێ مەقاڵە أ زوون (🇮🇱 עברית) نۆیسیائە، أڕا واز کردن بەخش أ زوون بنچێنە(اصلی)!أڕؤی آیکون کلیک کەن
⚠️ פריט זה נכתב בשפה (🇮🇱 עברית), לחץ על סמל כדי לפתוח את הפריט בשפת המקור!

⁉️  ویژگیەل بەخش
🏷️ ڕزگ(دەسە):🏰  جاگەل
🏳️ زبان مقاله:🇮🇱 עברית
🗺 اقلیم🌄
💎 محل▫️ روستا

⁉️ Technical Metadata
©️ کپی رایت صادر شده به کوردیپیدیا!
✨  کیفیت بەخش : 74% ✔️
74%
✖️
 30%-39%
بد👎
✖️
 40%-49%
بد
✖️
 50%-59%
بد نیست
✔️
 60%-69%
متوسط
✔️
 70%-79%
عالی
✔️
 80%-89%
عالی👍
✔️
 90%-99%
نایاب👏
✔️
اێ ڕکؤردە إژ لآ Mar 4 2016 8:19AM أڕا(مانو بەرزنجی)
☁️ نیشانی مەقاڵە
🔗
🔗
⚠️ اێ بەخشە إڕؤی(طبق) 📏 إستانداردەل كوردی پدیا هەنی(هالی) ناتەمامە ؤ بازنگری متن إگرەکەسێ(نیازە)
👁 اێ بەخشە 8,093 گل سئرکریائە(دێینە)

📚 Attached files - Version
نوع Version 💾📖🕒📅 👫 نام ویرایشگر
📷  پەروەندە عەسگ 1.0.19 KB Mar 4 2016 8:19AMمانو بەرزنجی
✍️ اێ بەخشە بگؤەڕن(خووتر کە)
☰  فرەتر(ویشتر)
⭐ اضاف کردن أ کووکریال
💬 نظر خود را در مورد این مقاله بنویسید!

✍️ پێشینە(وەرینەل) بەخش
🏷️ Metadata
RSS

📷 به دنبال تصویر رکورد انتخاب شده در گوگل
🔎 به دنبال رکورد انتخاب شده در گوگل
⠪ Share
Facebook
Twitter
LinkedIn
Whats App
Viber
SMS
Facebook Messenger
E-Mail
👍
⭐ ارزیابی مقالە
⭐⭐⭐⭐⭐ نایاب
⭐⭐⭐⭐ عالی
⭐⭐⭐ متوسط
⭐⭐ بد نیست
⭐ بد

(Sondor) רודנוס

📚 فایل های مرتبط: 0
🖇 آیتم های مرتبط: 0

Kurdipedia.org (2008 - 2020) version: 12.02
| 📩 contact@kurdipedia.org | ✔️CSS3 | ✔️HTML5
| زمان دؤرسکردن وەڵگە(پەڕە): 12,184 ثانیه(اێس)
☎ +9647701579153 +9647503268282
| ☎ +31654710293 +31619975574