🏠 בית
לשלוח
کوردیی ناوەڕاست
Kurmancî - Kurdîy Bakûr
English
کرمانجی - کوردیی باکوور
هەورامی
لەکی
Kurdîy Nawerast - Latînî
عربي
فارسی
Türkçe
עברית
Ελληνική
Française
Deutsch
Nederlands
Svenska
Español
Italiano
Pусский
Fins
Norsk
日本人
中国的
Հայերեն
ליצור קשר עם
אודות!
FacebookKurdipedia on Facebook
TwitterKurdipedia on Twitter
Dark modeDark Mode
עוד
Kurdipedia
🔎 کوردیی ناوەڕاست Menu
🏠|📧|אודות!|הספרייה|📅
🔀 פריט אקראי!
❓ עזרה
📏 תנאי השימוש
🔎 חיפוש מתקדם
➕ לשלוח
🔧 כלי עבודה
🏁 שפות
🔑 החשבון שלי
✚ פריט חדש
📕 יַהֲדוּת קוּרְדִיסְטַן
עמנואל הראובני
📕 יַהֲדוּת קוּרְדִיסְטַן
📷 חגיגות הסהרנה 2012
בתאריך 02-10-2012יום שלישי ט\'\'ז בתשרי תשע\'\'ג חוה\'\'מ סוכות נערכו חגיגות הסהרנה בגן סאקר בירושלים בהשתתפות רבבות מבני העדה.
טקס הכנסת ספר תורה : תפילת מנחה וערבית בנוסח ולחן של יהודי כורדיסתאן. כמסורת
📷 חגיגות הסהרנה 2012
🏰 מקומות
(Arbil) ליברא
🏰 מקומות
היאזיר-הימרוא
🏰 מקומות
הפרוא
🏰 מקומות
(Amadiya) הידמע
🏰 (Karkuk) כוכרכ | קבוצה: מקומות | שפת מאמרים: 🇮🇱 עברית
⠪ Share
Facebook
Twitter
Telegram
LinkedIn
Whats App
Viber
SMS
Facebook Messenger
E-Mail
📋 Copy Link to Clipboard
👍
⭐ פריט דירוג
⭐⭐⭐⭐⭐ מצוין
⭐⭐⭐⭐ טוב מאוד
⭐⭐⭐ הממוצע
⭐⭐ מסכן
⭐ רע
☰ עוד
⭐ הוסף לאוספים שלי
💬 כתוב את התגובה שלך על סעיף זה!

✍️ היסטורית פריטים
🏷️ Metadata
RSS

📷 חפש בגוגל לתמונות הקשורות לפריט שנבחר!
🔎 חפש בגוגל עבור פריט שנבחר!
✍️✍️ עדכון פריט זה!
| 👁️‍🗨️

(Karkuk) כוכרכ
.ןאריא םע לובגל ךומס קאריע חרזמב תיקאריעה ןאתסידרוכב ריע
זכרמ התיה רשאכ ,דכא ךלמ ןו'גרס לש ויתובותכב תרכזנו הקיתע ריע איה כוכרכ
.םינש 100 הב וטלשו ס"הנפל 22 ה האמב דכאלו רמושל ושלפש םיתוגה ץראל בושח
רפסב תרכזנו רושא תכלממ לש הינשה הריבה התיהש ,"חלכ" איה כוכרכ תרוסמה יפל
ריע תבחר תאו הונינ תא ןביו רושא אצי איהה ץראה ןמ" : א"י קוספ 'ד קרפ תישארב
.ותכלממל הפרוצו לבב ךלמ יברומח ידי-לע השבכנ ס"הנפל 18 ה האמה ףוסב"חלכ תא
.לבבל םיטבשה תרשע םע הלגוהש ,ןימינב טבשמ כוכרכ ידוהי לש םאצומ תרוסמה יפל
,ינימי שיא שיק ןב יעמש ןב ריאי ןב היה רתסא תליגממ הכלמה רתסא לש הדוד יכדרמ
.ןימינב טבשמ רמולכ
םקלחו ןאתסידרוכל וחרב םיבר םידוהי 1400 תנשב דאדגב תא שבכ גנל רומית רשאכ
.כוכרכ ידוהי יפב ידאדגבה יוגיהה ןאכמו כוכרכל ועיגה
וחלשנ הינבמ הברהו לצומ זוחמב הללכנ כוכרכ ריעה םינמ'תועה ןוטלש ימיב
.םייאמדקאו םייאבצ רפס-יתבב דומלל לובנטסיאל
.תואלקחבו תוריעז תוכאלמב ,רחסמב וקסע כוכרכ ידוהי בור
'ר יאצאצמ) ינאזרב איחי ברה דמע השארבש תידוהי הליהק כוכרכב התיה ז"יה האמב
רוד רחא רוד וירחא וינב ומקו קדצ-הרומו בר ןאכ שמש אוה .(לצוממ ינודא לאומש
.ב"סרת תנש דע םינזחו םינייד המהו
םידוהי תוחפשמ םייתאמכ ,(1827) ז"פקת תנשב ,הב אצמ ללה תיבד דוד 'ר עסונה
.תסנכ-תיב םהלו
וקסעו תויונח המכב וקיזחהש םידוהי ,(1845) ה"רת תנשב ,ןאכ אצמ ןרטש עסונה
.לאקזחי םכח אוה םהלש ישארה ברהש ןייצמו רחסמב
רהה שאר לע היצח היונב ריעהש ןייצמ (1848) ח"רת תנשב ןאכ רקיבש ,ינשה ןימינב
.רחסמה להנתמ תיתחתה ריעב .רהה תיתחתבש רושימה ךרואל ערתשמ ינשה היצחו
.תיתחתה ריעב םיררוגתמ םידוהיה
םש לע ,תונבל דחאו םינבל דחא ,כוכרכב רפס-יתב ינש ח"יכ תרבח החתפ 1906 תנשב
.דאדגבמ ירודכ רזעילא רס ,םיפסכה םרות
םיטירבה ןוטלש תפוקתבו לדג כוכרכב םידוהיה רפסמ הנושארה םלועה תמחלמ רחאל
-תיבב גוצייל וכז ףא כוכרכ ידוהי .תידוהיה הנוכשב רפס-תיב ריעב חתפנ קאריעב
.יקאריעה םירחבנה
3000 כ וז ריעב םידוהיה רפסמ" :בתכ (1942) ב"שת תנשב םש רקבש ירבע לעופ
ינפ לעש רשגל רבעמ ,קיתעה הקלחב םיזכורמ םהו שפנ 25000 תב היסולכוא ךותמ
ףא ,םידוהיה עבורב םיררוש ןויקנ-יאו תופיפצ ,ףרוחב ויתודג לע רבועו ץיקב שבי לחנ
םיעינצמו ץוח יפלכ םמצע םימצמצמ םה םינכשה דחפמ ךא ,םידימא םג םכותב שי יכ
בבוסל ולדח תונורחאה םינשב .הכאלמ ילעבו םילכור םהמו רחסמב רכנ םמוקמ .תכל
לכ יללושמל ויהו ירקיעה םתסנרפ רוקמ םתסנ ךכ-ידי-לע .םינכשה דחפמ םירפכב
דרמ ימיב …טלושה דוסיה ויהש .ידרוכהו ילבבה - תודוסי ינשמ תבכרומ הדעה .דמעמ
תאצל וזעה אלו םהלש עבורב םירוגס ,םידחא תועובש ךשמב ,םידוהיה ויה ילע דישר
רחא ונשפחו ,יטירבה אבצה ידמ ישובל םירבע םילעופ תצובק ,כוכרכל ונאוב .םמוחתמ
םילייח םהש "םילשורי ירוחב" הארמל םוצע םשור השע - םוקמה ידוהי םע רשק
ואלמתנ ,םהיחאל םישחכתמ םניאו הרותה ןושלב םירבדמ תאז םעו רבד לכל םייטירב
הירזע ,היננח ,לאינד :םיקידצ לש םירבק שי כוכרכב ."לארשי ןמלא אל :קופס לש שגר
.םיקידצה תורבק לע םיחטתשמו לגרל םילוע ויה םידוהיה תועובשה גחבו
,דאדגב ירחא יעיברה םוקמל םייקאריעה תונוטלשה יניעב בשחנ כוכרכב ידוהיה בושיה
םתילע דע ,ןורחאה ןמזה דע יקאריעה טנמלרפב בשי כוכרכ ידוהימ גיצנ .לצומו הרצב
לגרל ולע ןאתסידרוכ ידוהי םיגחבו הירזעו היננח ,לאינד :םירובק כוכרכב .לארשיל
.םירבקה לע חטתשהל
תנשב לארשיל ולע םלוכו תוידוהי תוחפשמ 300 כ כוכרכב ואצמנ 1947 ז"שת תנשב
.1951

⁉️ נכס פריטים
🏷️ קבוצה: 🏰 מקומות
🏳️ שפת מאמרים: 🇮🇱 עברית
💎 מקום: 🌆 עיר
🏙 ערים: 🔥 Kerkuk

⁉️ Technical Metadata
©️ זכויות היוצרים על מוצר זה כבר הוציא לKurdipedia על ידי הבעלים של הפריט!
✨ איכות פריט: 78% ✔️
78%
✖️
 30%-39%
רע👎
✖️
 40%-49%
רע
✖️
 50%-59%
מסכן
✔️
 60%-69%
הממוצע
✔️
 70%-79%
טוב מאוד
✔️
 80%-89%
טוב מאוד👍
✔️
 90%-99%
מצוין👏
78%
✔️
נוסף על ידי (م. ب.) על Mar 4 2016 8:15AM
☁️ קשר
🔗
🔗
⚠️ פריט זה לפי כורדיפדיה של 📏 תקנים עוד לא נגמר עדיין!
👁 פריט זו נצפתה פעמים 12,028

📚 Attached files - Version
סוג Version 💾📖🕒📅 👫 שם עורך
📷 קובץ תמונה 1.0.111 KB Mar 4 2016 8:15AMم. ب.
📊 סטטיסטיקה
   מאמרים 383,910
  
תמונות 64,213
  
ספרים 12,301
  
קבצים הקשורים 52,505
  
📼 Video 202
  
🗄 מקורות 16,353

📚 הספרייה
  📖 יַהֲדוּת קוּרְדִיסְטַן
  📖 סיפורה המופלא של הרבני...
  📖 עוד...


📅 כרונולוגיה של אירועים
  🗓️ 20-09-2021
  🗓️ 19-09-2021
  🗓️ 18-09-2021
  🗓️ 17-09-2021
  🗓️ 16-09-2021
  🗓️ 15-09-2021
  🗓️ 14-09-2021


💳 לתרום
👫 חברי כורדיפדיה
💬 המשוב שלך
⭐ אוספי משתמש
📌 Actual
(Arbil) ליברא
.תיקאריעה ןאתסידרוכב ריע
.ודהיתהו ורייגתה היכלמש ביידח תכלממ תריב התיהו הקיתע ריע איה ליברא
בר היהש לאירבג הנוי םכחה ליבראב יח טיה האמה תישארבו חיה האמה ףוסב
וירחא ריאשה.תסנכ-תיב 1793 תנשב הב הנב ונב םע דחיבו ירוביצ ןקסעו הליהקה
،תואופרו תולוגס،הטיחש יניינעב תוש :ללוכש סומלוק יצחב בותכ סרטנוק די-בתכב
תוערואמ،תוריטפו תודיל יכיראת،תורטש יחסונ،תומולח ןורתפ،תולזמו תולרוג
ידימ ריעה תא ונק ליברא ידוהי ותודע יפל.וימיב ועריאש םיירוטסיהו םייתחפשמ
הנושארה םעפב.תבשה םויב הב לטלטל ולכויו ריעב הקזח םה
(Arbil) ליברא
היאזיר-הימרוא
.תינאריאה ןא\'גיברזאב ריע
תורבק תיבו،ןורמוש ילוג יאצאצמ םה הידוהיש،הקיתע תידוהי הליהק התייה הימרואב
.הנש 500 ןב
ריעה הנושארה םלועה תמחלמב.תוערפו תופידרמ הלבס תידוהיה הליהקה טיה האמב
.תוירזכאב וחצרנ םיברו םידוהיב תוערפ וכרענ 1918 תנשבו םיסורה ידיל הלפנ
זאמש תדחוימ הנוכשב םתוא הנכיש תימוקמה הליהקהו דאדגבל וטלמנ םיבר םידוהי
.ןיר\'גהמ תלחמ - םירגהמה תנוכש םשב העדונ איה
.תועימק תביתכמ וסנרפתה םימכח ידימלתו רחסמב וקסע םבור הימרוא ידוהי
،אפורה השמ אוה לודגה השמ אלומ שע ארקנ םהבש לודגהו תסנכ-יתב 4
היאזיר-הימרוא
הפרוא
םהרבא לש ותדלומ ריע ,םידשכ-רוא איה תרוסמה יפלש תיכרותה ןאתסידרוכב ריע
םירבוס םימלסומה .ונימי לש דאדגבל םורדמ תאצמנ םידשכ-רוא םירקוחה יפל .וניבא
די-לע םידמועש שישה ידומע ינש תא םינכמו דורמינ לש ותכלממ ריע איה הפרוא יכ
.דורמינ אסכ רמולכ ,דורמינ שרע קיתעה רצבמה
תחא הכירב .וניבא םהרבא שע ,םיהרביא תאכריב :םימ תוכירב 2 םויכ ןנשי הפרואב
גד דצש ימש םינימאמ םהו םתוא גודלמ םיענמנ םימלסומהש ,םילודג םיגד תצרוש
אוהש ליל\'ח םיהרבא תיב אצמנ וז הכירבל תינופצ .ותנש תא איצוי אל וז הכירבב
הכירבה .וניבא םהרבא
הפרוא
(Amadiya) הידמע
לע הקלחב היונבו היכרות לובגל ךומס ,תיקאריעה ןאתסידרוכ ןופצב תנכוש הידמע
דרומב היונבה תיתחתה ריעהו אתליא אתואש הנוילעה ריעה איהו המוח תפקומו רה
הנוכמה ,ידוהי עבור היה הנותחתה ריעב םגו הנוילעה ריעב םג .אתיתכ אתואש רהה
.יהו\'ג תלחמ והוניכ םידרוכהש יפכ וא יאזוה תלחמ ,םידוהיה יפב
הידבוע איבנה תרובק ודילו רפוסה ארזע םש לע דחאה :תסנכ-יתב ינש ויה הידמעב
לע ארקנו ףסוי ןזח ידי-לע הנבנ ינשה תסנכה-תיב .לצומב רובק תרחא תרוסמ יפלש
1250 תנשב הארנה לככ הנבנ הז תסנכ-תיב .איבנה לאקזחי אוה - לאקזחי דייס םש
ת
(Amadiya) הידמע

Kurdipedia.org (2008 - 2021) version: 13.09
| 📩 contact@kurdipedia.org | ✔️CSS3 | ✔️HTML5
| זמן טעינת דף: 0,109 2!
☎ +9647701579153 +9647503268282
| ☎ +31654710293


Kurdipedia Project is an initiative of
(Bakhawan Software 1998 - 2021)