🏠 בית
לשלוח
کوردیی ناوەڕاست
Kurmancî - Kurdîy Bakûr
English
کرمانجی - کوردیی باکوور
هەورامی
لەکی
Kurdîy Nawerast - Latînî
عربي
فارسی
Türkçe
עברית
Ελληνική
Française
Deutsch
Nederlands
Svenska
Español
Italiano
Pусский
Fins
Norsk
日本人
中国的
Հայերեն
ליצור קשר עם
אודות!
FacebookKurdipedia on Facebook
TwitterKurdipedia on Twitter
Dark modeDark Mode
עוד
Kurdipedia
🔎 کوردیی ناوەڕاست Menu
🏠|📧|אודות!|הספרייה|📅
🔀 פריט אקראי!
❓ עזרה
📏 תנאי השימוש
🔎 חיפוש מתקדם
➕ לשלוח
🔧 כלי עבודה
🏁 שפות
🔑 החשבון שלי
✚ פריט חדש
📕 יַהֲדוּת קוּרְדִיסְטַן
עמנואל הראובני
📕 יַהֲדוּת קוּרְדִיסְטַן
📷 חגיגות הסהרנה 2012
בתאריך 02-10-2012יום שלישי ט\'\'ז בתשרי תשע\'\'ג חוה\'\'מ סוכות נערכו חגיגות הסהרנה בגן סאקר בירושלים בהשתתפות רבבות מבני העדה.
טקס הכנסת ספר תורה : תפילת מנחה וערבית בנוסח ולחן של יהודי כורדיסתאן. כמסורת
📷 חגיגות הסהרנה 2012
🏰 מקומות
(Arbil) ליברא
🏰 מקומות
היאזיר-הימרוא
🏰 מקומות
הפרוא
🏰 מקומות
(Amadiya) הידמע
🏰 (Qamishli) ילשימק | קבוצה: מקומות | שפת מאמרים: 🇮🇱 עברית
⠪ Share
Facebook
Twitter
Telegram
LinkedIn
Whats App
Viber
SMS
Facebook Messenger
E-Mail
📋 Copy Link to Clipboard
👍
⭐ פריט דירוג
⭐⭐⭐⭐⭐ מצוין
⭐⭐⭐⭐ טוב מאוד
⭐⭐⭐ הממוצע
⭐⭐ מסכן
⭐ רע
☰ עוד
⭐ הוסף לאוספים שלי
💬 כתוב את התגובה שלך על סעיף זה!

✍️ היסטורית פריטים
🏷️ Metadata
RSS

📷 חפש בגוגל לתמונות הקשורות לפריט שנבחר!
🔎 חפש בגוגל עבור פריט שנבחר!
✍️✍️ עדכון פריט זה!
| 👁️‍🗨️

(Qamishli) ילשימק
ריעה לומ،היכרות לובגב הירוס חרזמ-ןופצב תנכושה،תירוסה ןאתסידרוכב ריע
.תיכרותה ןיביצנ
הירוס ןופצ.הירוסב טולשל טדנמ ולביק םיתפרצה הנושארה םלועה תמחלמ םותב
ונב םיתפרצה 1924 תנשב.הירוסל וחפוסו היכרות חטשמ וחקלנ הריז'ג-לא רבדמו
תומדאה.רוזיאב בשייתהלו אובל םישנא יפלא ודדועו אבצ תונחמ הירוס חרזמ ןופצב
וליטהש תולבגהה ללגב.תונח וא תיב הז םוקמב םיקיש יאנתב שרוד לכל םניח ונתינ
םיבר םידוהי ורבע،םידוהי ויה םבורש קבט ירחוס לע דוחייבו،רחסמה לע םיכרותה
10.000 ל עיגה היבשות רפסמ רצק ןמז ךותש ילשימק הדסונ ךכו ילשימקל ןיביצנמ
.שפנ
חרזממ קאריעל םיכרד תמוצ התוויה איה.הביבסה לכל זכרמ השמש ילשימק
،תוחרבהב וקסעו הלבגה לכ אלל ןאכ וענ םיאודבהו םידרוכה.ןופצמ היכרותלו
.חצרו דוש השעמב
:םידוהיו םירצונ،םימלסומ،תותד שולשל וקלחתה ילשימק יבשות
،םיעטמ דוביעב וקסע،תידרוכ ןושלב ורביד،םייררה םידרוכ ויה םבורב םימלסומה
תא.םיבורח שבדו םישבוימ תוריפ דוביעב،לושיבלו םומיחל،םחפל םיצע תתירכ
םירחוס ויה םירחא.הלענהו השבלה ירבד םש ונק הרומתבו ןיביצנ ריעב ורכמ םתרצות
.תיכרותו תיברע،תידרוכ ורביד םה.היצנגילטניא ישנאו
םידרוכה וקסעש יפכ םילודיגה םתואב וקסע םה.םייררה םידרוכ ויה םבורב،םירצונה
.ריעז רחסמו תופרוצב קסע םהמ קלח.םייררהה םימלסומה
םה.תלוכמ ירבדו םידב תויונח ויה םבורל.תולכורבו רחסמב،הכאלמב וקסע םידוהיה
םיידוהי םייח תרגסמ לע ורמש،םיבשותה רתימ םילדבנ םייח-יסופד םמצעל ורצי
.דחוימ ידוהי וטיג רצונ ךכ.ינשה לא דחא ורבוחש םיתב םמצעל ונבו םייתרוסמ
שמיש רשא לודג יזכרמ תסנכ -תיב םמצעל ונב.תחא החפשמ ןיעכ התייה הליהקה
יתבל םהינב תא וחלש אל םה.הרות-דומלתל םגו םייתרבח םישגפמל،ינחור זכרמ
רובידה תפש.םיינוליח רפס יתבב ןיינע ואצמ אל םירוהה יכ،םיירצונו םיימלסומ רפס
םכח،יכדרמ קחצי םכח :תד-ימכח המכ ודמע הליהקה שארב.תיברעו תיכרות התייה
ןזח،להומ،טחושכ שמישש ךורב םכח.יושמ םלעומ ישאב -םכחהו ומיהרב םיסינ
קאריעמ םידוהי תרבעהב הברה עייסו םיברעה יניעב םג דבוכמ היה אוה.גיהנמו
.(בלח) אבוצ-םרא ינבר לא ונפ םה הכלה יניינעב.לארשיל
ילכלכה םבצמ.וגשגש םיקסעה.הלדגו הכלה תידוהיה הליהקה םישולשה תונש ירחא
םרחסמ לגרל.שפנ 3،000-ל עיגה םרפסמ.תויחרזאה תויוכזה לכמ ונהנו רפתשה
،רמצ :הלא םירעל ואציי םה.דועו תוריב،קשמד،הרצב،דאדגבל תובורק םיתיעל ועסנ
אובייב וקסעו ורשעתה םיבר םידוהי.דועו זרוא،האובת،םימלוג תורוע،תוניבג
ידוהי ןיבו תודאגירבה ילייח ןיב רשק רצונ היינשה םלועה תמחלמ ןמזב.אוצייו
،ינאליכלא ילע דישר דרמ ןמזב.לארשי-ץראל ולע םיבר םיריעצ םתעפשהב.ילשימק
תחרבהב וקסע םידוהי המכ.המיאתמ הרזע ולביקו ןאכל וחרב קאריע ידוהימ םיבר
הנוכמ היהש ל"ז ךורב השנמו השמ ףסוי،הבש 'גרפ םהיניב،לארשיל קאריעמ םיריעצ
."רבדמה לש ידוהיה ךלמה"
הליהקה לש הבצמ،רבמבונב 29 םויב לארשי תנידמ תמקה לע טילחה מ"ואש םוימ
לכמ ורטופ.תונוטלשה דודיעב המרוח דע ופדרנ םידוהיה.ער היהנו ךלה תידוהיה
םיתיעל םהילע לפנתה עורפ ףוספסא.םתסנרפ תורוקממ ולשונו תויתלשממה תורשמה
הנממ ונהנ םידוהיהש הכימתה.םשוכרו םהיתויונח תא דדשו םהיתב תא זזב،תובורק
.םידגובכ םימלסומה יניעב וארנ וללה יכ،רתוי הרזע אל םידרוכהו םיכיישה דצמ רבעב
ירוקיב רקבלמ וליפא םהמ ענמנ.עונלוק יתבבו םיירוביצה םינגב רקבל םהל היה רוסא
-יתבל תוכלשומ ויה םישנ םג.רחא ידוהי םע חחושל ידוהיל היה רוסא בוחרב.החפשמ
ופטחנ תוידוהי תוריעצ.להקה יניעל האקלהל תסנכה-תיבל תואבומ ויה ןכ -ירחאו אלכ
.ןלרוגב הלע המ עדונ אלו
ורבג "םימיה תשש תמחלמ" ץורפב،שפנ 800 דע דרי םש םידוהיה רפסמ 1963 תנשב
5 העשב םוי לכב בצייתהל םיבייח ויה םלוכ.שפנ 150 דע דרי םרפסמו תופידרה
תסנכה-תיב תא כ"חא ומירחה תונוטלשה.תיתרטשמ תרוקיב םשל תסנכה-תיבב צ"החא
תואובת ןסחמו תומהבל הוורואל והוכפהו "הרות דומלת"כ םג שמיש רשא םידוהיה לש
.םיאניתשלפה םיטילפה תבוטל ומרחוה םידוהי לש תומדאו םיתב،תויונח.אבצה שומישל
הליהקה.םמויקל םהידיב וראשנ רשא םירתונה םיסכנה תא רוכמל םידוהיה לע רסאנ
תאמ תיפסכ הרזע םהל העיגה תובר תוינפ ירחא.תונוש תולחמו בער תפרחמ הלבס
תא ובזע םיבר.ב"הראב ררוגתהו הירוסמ ואצומש،ל"ז םולש קחצי םסרופמה ןבדנה
.לארשיל ולעו ילשימאק

⁉️ נכס פריטים
🏷️ קבוצה: 🏰 מקומות
🏳️ שפת מאמרים: 🇮🇱 עברית
💎 מקום: 🌆 עיר
🏙 ערים: ⚪ Qameeshly

⁉️ Technical Metadata
©️ זכויות היוצרים על מוצר זה כבר הוציא לKurdipedia על ידי הבעלים של הפריט!
✨ איכות פריט: 78% ✔️
78%
✖️
 30%-39%
רע👎
✖️
 40%-49%
רע
✖️
 50%-59%
מסכן
✔️
 60%-69%
הממוצע
✔️
 70%-79%
טוב מאוד
✔️
 80%-89%
טוב מאוד👍
✔️
 90%-99%
מצוין👏
78%
✔️
נוסף על ידי (م. ب.) על Mar 4 2016 8:26AM
✍️ פריט זה עודכן לאחרונה על ידי (م. ب.) על: Mar 4 2016 8:27AM
☁️ קשר
🔗
🔗
⚠️ פריט זה לפי כורדיפדיה של 📏 תקנים עוד לא נגמר עדיין!
👁 פריט זו נצפתה פעמים 10,912

📚 Attached files - Version
סוג Version 💾📖🕒📅 👫 שם עורך
📷 קובץ תמונה 1.0.136 KB Mar 4 2016 8:26AMم. ب.
📊 סטטיסטיקה
   מאמרים 383,539
  
תמונות 63,889
  
ספרים 12,202
  
קבצים הקשורים 51,618
  
📼 Video 202
  
🗄 מקורות 16,277

📚 הספרייה
  📖 יַהֲדוּת קוּרְדִיסְטַן
  📖 סיפורה המופלא של הרבני...
  📖 עוד...


📅 כרונולוגיה של אירועים
  🗓️ 23-07-2021
  🗓️ 22-07-2021
  🗓️ 21-07-2021
  🗓️ 20-07-2021
  🗓️ 19-07-2021
  🗓️ 18-07-2021
  🗓️ 17-07-2021


💳 לתרום
👫 חברי כורדיפדיה
💬 המשוב שלך
⭐ אוספי משתמש
📌 Actual
(Arbil) ליברא
.תיקאריעה ןאתסידרוכב ריע
.ודהיתהו ורייגתה היכלמש ביידח תכלממ תריב התיהו הקיתע ריע איה ליברא
בר היהש לאירבג הנוי םכחה ליבראב יח טיה האמה תישארבו חיה האמה ףוסב
וירחא ריאשה.תסנכ-תיב 1793 תנשב הב הנב ונב םע דחיבו ירוביצ ןקסעו הליהקה
،תואופרו תולוגס،הטיחש יניינעב תוש :ללוכש סומלוק יצחב בותכ סרטנוק די-בתכב
תוערואמ،תוריטפו תודיל יכיראת،תורטש יחסונ،תומולח ןורתפ،תולזמו תולרוג
ידימ ריעה תא ונק ליברא ידוהי ותודע יפל.וימיב ועריאש םיירוטסיהו םייתחפשמ
הנושארה םעפב.תבשה םויב הב לטלטל ולכויו ריעב הקזח םה
(Arbil) ליברא
היאזיר-הימרוא
.תינאריאה ןא\'גיברזאב ריע
תורבק תיבו،ןורמוש ילוג יאצאצמ םה הידוהיש،הקיתע תידוהי הליהק התייה הימרואב
.הנש 500 ןב
ריעה הנושארה םלועה תמחלמב.תוערפו תופידרמ הלבס תידוהיה הליהקה טיה האמב
.תוירזכאב וחצרנ םיברו םידוהיב תוערפ וכרענ 1918 תנשבו םיסורה ידיל הלפנ
זאמש תדחוימ הנוכשב םתוא הנכיש תימוקמה הליהקהו דאדגבל וטלמנ םיבר םידוהי
.ןיר\'גהמ תלחמ - םירגהמה תנוכש םשב העדונ איה
.תועימק תביתכמ וסנרפתה םימכח ידימלתו רחסמב וקסע םבור הימרוא ידוהי
،אפורה השמ אוה לודגה השמ אלומ שע ארקנ םהבש לודגהו תסנכ-יתב 4
היאזיר-הימרוא
הפרוא
םהרבא לש ותדלומ ריע ,םידשכ-רוא איה תרוסמה יפלש תיכרותה ןאתסידרוכב ריע
םירבוס םימלסומה .ונימי לש דאדגבל םורדמ תאצמנ םידשכ-רוא םירקוחה יפל .וניבא
די-לע םידמועש שישה ידומע ינש תא םינכמו דורמינ לש ותכלממ ריע איה הפרוא יכ
.דורמינ אסכ רמולכ ,דורמינ שרע קיתעה רצבמה
תחא הכירב .וניבא םהרבא שע ,םיהרביא תאכריב :םימ תוכירב 2 םויכ ןנשי הפרואב
גד דצש ימש םינימאמ םהו םתוא גודלמ םיענמנ םימלסומהש ,םילודג םיגד תצרוש
אוהש ליל\'ח םיהרבא תיב אצמנ וז הכירבל תינופצ .ותנש תא איצוי אל וז הכירבב
הכירבה .וניבא םהרבא
הפרוא
(Amadiya) הידמע
לע הקלחב היונבו היכרות לובגל ךומס ,תיקאריעה ןאתסידרוכ ןופצב תנכוש הידמע
דרומב היונבה תיתחתה ריעהו אתליא אתואש הנוילעה ריעה איהו המוח תפקומו רה
הנוכמה ,ידוהי עבור היה הנותחתה ריעב םגו הנוילעה ריעב םג .אתיתכ אתואש רהה
.יהו\'ג תלחמ והוניכ םידרוכהש יפכ וא יאזוה תלחמ ,םידוהיה יפב
הידבוע איבנה תרובק ודילו רפוסה ארזע םש לע דחאה :תסנכ-יתב ינש ויה הידמעב
לע ארקנו ףסוי ןזח ידי-לע הנבנ ינשה תסנכה-תיב .לצומב רובק תרחא תרוסמ יפלש
1250 תנשב הארנה לככ הנבנ הז תסנכ-תיב .איבנה לאקזחי אוה - לאקזחי דייס םש
ת
(Amadiya) הידמע

Kurdipedia.org (2008 - 2021) version: 13.07
| 📩 contact@kurdipedia.org | ✔️CSS3 | ✔️HTML5
| זמן טעינת דף: 0,125 2!
☎ +9647701579153 +9647503268282
| ☎ +31654710293


Kurdipedia Project is an initiative of
(Bakhawan Software 1998 - 2021)