🔎
🏠 בית🏠|📧 ליצור קשר עם📧|הספרייה|📅 19-08
📅 19-08 היום בהיסטוריה|💳 לתרום|📕 הספרייה|||

(Amadiya) הידמע
לע הקלחב היונבו היכרות לובגל ךומס ,תיקאריעה ןאתסידרוכ ןופצב תנכוש הידמע
דרומב היונבה תיתחתה ריעהו "אתליא אתואש" הנוילעה ריעה איהו המוח תפקומו רה
הנוכמה ,ידוהי עבור היה הנותחתה ריעב םגו הנוילעה ריעב םג ."אתיתכ אתואש" רהה
."יהו'ג תלחמ" והוניכ םידרוכהש יפכ וא "יאזוה תלחמ" ,םידוהיה יפב
הידבוע איבנה תרובק ודילו "רפוסה ארזע" םש לע דחאה :תסנכ-יתב ינש ויה הידמעב
לע ארקנו ףסוי ןזח ידי-לע הנבנ ינשה תסנכה-תיב .לצומב רובק תרחא תרוסמ יפלש
1250 תנשב הארנה לככ הנבנ הז תסנכ-תיב .איבנה לאקזחי אוה - "לאקזחי
הפרוא
םהרבא לש ותדלומ ריע ,םידשכ-רוא איה תרוסמה יפלש תיכרותה ןאתסידרוכב ריע
םירבוס םימלסומה .ונימי לש דאדגבל םורדמ תאצמנ םידשכ-רוא םירקוחה יפל .וניבא
די-לע םידמועש שישה ידומע ינש תא םינכמו דורמינ לש ותכלממ ריע איה הפרוא יכ
.דורמינ אסכ רמולכ ,"דורמינ שרע" קיתעה רצבמה
תחא הכירב .וניבא םהרבא ש"ע ,"םיהרביא תאכריב" :םימ תוכירב 2 םויכ ןנשי הפרואב
גד דצש ימש םינימאמ םהו םתוא גודלמ םיענמנ םימלסומהש ,םילודג םיגד תצרוש
אוהש ליל'ח םיהרבא תיב אצמנ וז הכירבל תינופצ .ותנש תא איצוי אל וז הכירבב
הכירבה .וניבא
היאזיר-הימרוא
.תינאריאה ןא'גיברזאב ריע
תורבק תיבו،ןורמוש ילוג יאצאצמ םה הידוהיש،הקיתע תידוהי הליהק התייה הימרואב
.הנש 500 ןב
ריעה הנושארה םלועה תמחלמב.תוערפו תופידרמ הלבס תידוהיה הליהקה ט"יה האמב
.תוירזכאב וחצרנ םיברו םידוהיב תוערפ וכרענ 1918 תנשבו םיסורה ידיל הלפנ
זאמש תדחוימ הנוכשב םתוא הנכיש תימוקמה הליהקהו דאדגבל וטלמנ םיבר םידוהי
."ןיר'גהמ תלחמ" - "םירגהמה תנוכש" םשב העדונ איה
.תועימק תביתכמ וסנרפתה םימכח ידימלתו רחסמב וקסע םבור הימרוא ידוהי
،אפורה השמ אוה "לודגה השמ אלומ" ש"ע ארקנ םהבש לודגהו תס
(Arbil) ליברא
.תיקאריעה ןאתסידרוכב ריע
.ודהיתהו ורייגתה היכלמש ביידח תכלממ תריב התיהו הקיתע ריע איה ליברא
בר היהש לאירבג הנוי םכחה ליבראב יח ט"יה האמה תישארבו ח"יה האמה ףוסב
וירחא ריאשה.תסנכ-תיב 1793 תנשב הב הנב ונב םע דחיבו ירוביצ ןקסעו הליהקה
،תואופרו תולוגס،הטיחש יניינעב ת"וש :ללוכש סומלוק יצחב בותכ סרטנוק די-בתכב
תוערואמ،תוריטפו תודיל יכיראת،תורטש יחסונ،תומולח ןורתפ،תולזמו תולרוג
ידימ ריעה תא ונק ליברא ידוהי ותודע יפל.וימיב ועריאש םיירוטסיהו םייתחפשמ
הנושארה םעפב.תבשה םויב הב לטלטל ולכויו ריעב הקזח

📊 מאמרים 136,616 | תמונות 40,710 | ספרים 8,509 | קבצים הקשורים 15,276 | 📼 Video 22 | 🗄 מקורות 7,327 |

תוצאה: 1 מס 'פריטים שנמצאו, בקבוצה נבחרת!
🏰הפרוא

📚 קבצים הקשורים 🔗 פריטים המקושרים
םהרבא לש ותדלומ ריע ,םידשכ-רוא איה תרוסמה יפלש תיכרותה ןאתסידרוכב ריע
םירבוס םימלסומה .ונימי לש דאדגבל םורדמ תאצמנ םידשכ-רוא םירקוחה יפל .וניבא
די-לע םידמועש שישה ידומע ינש תא םינכמו דורמינ לש ותכלממ ריע איה הפרוא יכ
.דורמינ אסכ רמולכ ,"דורמינ שרע" קיתעה רצבמה
תחא הכירב .וניבא םהרבא ש"ע ,"םיהרביא תאכריב" :םימ תוכירב 2 םויכ ןנשי הפרואב
גד דצש ימש םינימאמ םהו םתוא גודלמ םיענמנ םימלסומהש ,םילודג םיגד תצרוש
אוהש ליל'ח םיהרבא תיב אצמנ וז הכירבל תינופצ .ותנש תא איצוי אל וז הכירבב
הכירבה .וניבא םהרבא לש ותסירע ויה דע הרומש םשש םינימאמ םימלסומה .דגסמ
םימלסומ םויה דע םירהונ הז רתאל .רפיטופ תשא איה הכילוז תאכריב תארקנ הינשה
.וב ללפתהל םירצונו
.בוט היה ילכלכה ןבצמש ,תוידוהי תוחפשמ 150 ינשה ןימינב הב אצמ 1848 תנשב
ידי-לע ךלשוה וילאש ןשבכהו וניבא םהרבא דלונ וב תיבה ידירש הב אצמ םג אוה
.דורמנ
םד-תלילע לגרל .רחסמב וקסע הפרוא ידוהי בור הנושארה םלועה תמחלמ ןמזב
הירוסל הטלמנ הטילפה תיראש .חבט םהב ךרענ ,םיכרות םיאנק םהילע ולילעהש
םהילהוא תא וטנ לארשי-ץראל םעיגהב .לארשי-ץראל ולע םירחאו אטשוקלו ןונבלל
.םילשוריב ןויצ-תלחנ ילושב
םירדח תונבל םהל העייס ח"יכ תרבחו ןימחה לישבתמ שאב ולע םהילהוא 1908 תנשב
.ופרשנש םילהואה םוקמב
תואלקחב םקלחו תולבסב ודבע םקלח ,תוחייטו תותתס :ןיינב תודובעב ודבע םה ץראב

⁉️ נכס פריטים
🎗 קבוצה:🏰 מקומות
🏁 שפת מאמרים:🇮🇱 עברית
💎 מקום🌆 עיר
🌐 ניב☀️ כורדי - Badini
🏙 ערים⚪ Urfa
🗺 פרובנס⬆️ צפון כורדיסטן

איכות פריט: 68% ✔️
נוסף על ידי (مانو بەرزنجی) על Mar 4 2016 8:05AM
☁️ קשר
🔗
🔗
⚠️ פריט זה לפי כורדיפדיה של 📏 תקנים עוד לא נגמר עדיין!
👁 פריט זו נצפתה פעמים 746

✒️ עדכון פריט זה!
🔖 הוסף לאוספים שלי💬 כתוב את התגובה שלך על סעיף זה!
Quick Response Code
🏁 שפות...
🏁 שפות מאמרים%
☀️ کوردیی ناوەڕاست91,31466%
☀️ Kurmancî - Kurdîy Bakûr25,32518%
🇸🇦 عربي8,1775%
☀️ کرمانجی - کوردیی باکوور4,3653%
☀️ هەورامی3,6532%
🇬🇧 English1,5071%
🇮🇷 فارسی1,0740%
🇹🇷 Türkçe4270%
🇫🇷 Française1730%
🇩🇪 Deutsch1380%
🇳🇱 Nederlands1350%
🇷🇺 Pусский580%
☀️ Kurdîy Nawerast - Latînî370%
☀️ لەکی330%
🇸🇪 Svenska320%
🇮🇱 עברית290%
🇮🇹 Italiano260%
🇪🇸 Español250%
🇯🇵 日本人180%
🇨🇳 中国的110%
🇫🇮 Fins110%
🇳🇴 Norsk100%
🇬🇷 Ελληνική100%
🇦🇲 Հայերեն90%
👫 חברי כורדיפדיה...
📩 חברי כורדיפדיה📷 מאמרים%
📩هاوڕێ باخەوان87,36463%
📩بەڕێوەبەری سیستم29,11621%
📩مانو بەرزنجی12,3049%
📩سەریاس ئەحمەد5,0003%
📩بەناز جۆڵا1,1670%
📩ئەڤین ئیبراهیم فەتاح5870%
📩رۆژهات سەعید4060%
📩ئاراس ئیلنجاغی1960%
📩هەڤاڵ نەژاد1100%
📩ڕەوەز جەلال ئەمین1000%
📩نالیا ئیبراهیم870%
📩شکۆ حەمەد شێخانی710%Kurdipedia.org (2008 - 2017) version: 9.08 | 📩 contact@kurdipedia.org | ✔️CSS3 | ✔️HTML5 | זמן טעינת דף: 0,094 2!
☎ +3165471029 +31619975574 | ☎ +9647503268282 +9647701579153